20122012- Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı-1 ile İlgili Açıklama (20.02.2014)

“2012-2013 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri” Adlı Kitabın Yayımlanması (12.07.2013)

"2012 Yükseköğretim Öğrenci Kontenjanları" Adlı Kitabın Yayımlanması

“Ortaöğretim Kurumlarına Göre 1996-2000 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları” Kitaplarının Yayımlanması (04.01.2012)

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (13.01.2012)

Başvuru Süresi İçinde Başvuru/Sınav Ücretini Yatıran Adayların Başvuru İşlemlerinin Tamamlanması (13.01.2012)

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İsim Listesi (16.01.2012)

ÖSYM Başkanlığı'nca Sözleşmeli Personel Alımı (27.01.2012)

ÖSYM Uzman Yardımcısı Yazılı Sınav Sonuçları ve Sözlü Sınav Tarihleri (10.02.2012)

ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanı Başvuru Sonuçları ve Sözlü Sınav Tarihleri (17.02.2012)

Sistem altyapı çalışması (24.02.2012)

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavlarında başarılı olan asil ve yedek adayların listesi (09.03.2012)

BASIN AÇIKLAMASI (01.04.2012)

ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanı Sınav Sonuçları (04.04.2012)

“1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri” Kitaplarının Yayımlanması (06.04.2012)

2012-YGS Sonuçlarının Açıklanmasından Sonra Basında Yer Alan Asılsız Haberler (23.04.2012)

Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu: Sınav Sorularının Hazırlanması (07.05.2012)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: Türkiye Bursları (14.05.2012)

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Duyurusu (21.05.2012)

2012-ÖSYS Kılavuzunun 6287 Sayılı Kanun’a Göre Düzenlenmesi (29.05.2012)

BASIN AÇIKLAMASI: Kanun Gereği 2012-ÖSYS Kılavuzunun Yeniden Düzenlenmesinin Zorunluluğu (30.05.2012)

2012-ÖSYS Diploma Notu İşlemleri (07.06.2012)

Sınava Girişlerde Nüfus Cüzdanı/Pasaport Bulundurma Koşulu (19.06.2012)

Adayların Kendi İnternet Erişim Şifrelerini Kişi ve Kurumlarla Paylaşımı (29.06.2012)

BASIN DUYURUSU: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması(6 Temmuz 2012)

BASIN AÇIKLAMASI: 2012-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavın Cumartesi Sabah ve Cumartesi Öğleden Sonra Oturumlarının Tamamlanması ve Bazı İnternet Sitelerinde Yer Alan Asılsız Haberler (7 Temmuz 2012)

2012 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY): Adaylardan Tercih Alınması (09.07.2012)

2012 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (2012-PMYO): Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının Yayımlanması (09.07.2012)

BASIN DUYURUSU: 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Önlisans Başvurularının Tamamlanması (10 Temmuz 2012)

2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: Sınavın Uygulanması, Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının Yayımlanması (11.07.2012)

2013 Yılı Sınav Takvimi (10.08.2012)

BASIN AÇIKLAMASI (13.08.2012)

BASIN DUYURUSU (17 Eylül 2012): 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Önlisans: Sınav Tarihleri ve Adayların Sınav Salonlarına Atanmaları

BASIN AÇIKLAMASI 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Önlisans Sınavının ÖnLisans Oturumunu Tamamlanması (22 Eylül 2012)

BASIN DUYURUSU 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Önlisans: Sınavın Uygulanması (23 Eylül 2012)

ÖSYM BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (01.10.2012)

2012- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri: Başvurular (05.10.2012)

“2012-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları ÖSYS ve Ağırlıklı ÖSYS Puanlarının Dağılımları (Yığınsal)” Adlı Kitabın Yayımlanması (21.11.2012)

BASIN AÇIKLAMASI (22.11.2012)

DUYURU: ÖSYM Bilgi İşlem Alt Yapı Yenileme ve Bakım Çalışması (25 Kasım 2012)

BASIN AÇIKLAMASI (22.11.2012)

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu (29.11.2012)

BASIN AÇIKLAMASI (05.12.2012)

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (07.12.2012)

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (07.12.2012)

BASIN DUYURUSU: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) (10.12.2012)

“Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları (2012-DGS)” Adlı Kitabın Yayımlanması (11.12.2012)

“2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri ” Adlı Kitabın Yayımlanması (13.12.2012)

29 ARALIK 2012 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (19.12.2012)

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAVI HAKKINDA DUYURU (21.12.2012)

“Yükseköğretim Programlarına Göre 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları” Adlı Kitabın Yayımlanması (21.12.2012)

DUYURU:ÖSYM Bilişim Sistemleri Altyapı Çalışması (23.12.2012)

Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) (27.12.2012)