Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) (27.12.2012)

DUYURU
(27 Aralık 2012)

Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin
Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS)

T.C. Yükseköğretim Kurulu'nca, anne veya babası, işi veya görevi nedeniyle yurt dışında bulunduğu sırada, lise öğrenimlerinin en az son üç yılını bu ülkelerin lise veya dengi meslek okullarında yapan öğrenciler için yükseköğretim kurumlarında ayrılan kontenjanlara öğrenci seçmek amacıyla Merkezimizce uygulanan Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavının (YÇS), bu kapsama giren adayların Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından da yararlanabildiği göz önünde bulundurularak, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 2013 yılından itibaren uygulanmamasına karar verilmiştir. Yükseköğretim kurumlarının programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde ve öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, üniversitelerden gelen öneriler doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca karara bağlanmıştır. Yükseköğretim kurumlarına yurt dışından öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre Üniversiteler tarafından yapılacaktır.  “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KRİTERLERİ”ne http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Adaylara duyurulur.

                                                                                                          ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması