Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (07.12.2012)

DUYURU

(7 Aralık 2012)

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.


Bu hüküm gereğince; Merkezimiz tarafından oluşturulan “
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda hazırlanan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği” 13 Ocak 2012 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

13 Ocak 2012 tarihinde duyurulan Eşdeğerlik Tabloları, güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Eşdeğerlik Tablolarının yeni haline aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (7 Aralık 2012)