BASIN AÇIKLAMASI: Kanun Gereği 2012-ÖSYS Kılavuzunun Yeniden Düzenlenmesinin Zorunluluğu (30.05.2012)

BASIN AÇIKLAMASI
(30 Mayıs 2012)

Kanun Gereği 2012-ÖSYS Kılavuzunun Yeniden Düzenlenmesinin Zorunluluğu

Bilindiği üzere; 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiştir.  Kanunla yapılan düzenlemeler, 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunun da yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Kanun’da “Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü bulunmaktadır.

Bu nedenle; Yükseköğretim Genel Kurulunun 17.05.2012 tarihli ve 2012.11.623 sayılı kararı uyarınca 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu zorunlu olarak yeniden düzenlenerek kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Değerli basınımıza ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması