Sınava Girişlerde Nüfus Cüzdanı/Pasaport Bulundurma Koşulu (19.06.2012)

BASIN AÇIKLAMASI
(19 Haziran 2012)

Sınava Girişlerde Nüfus Cüzdanı/Pasaport Bulundurma Koşulu

Bazı basın ve yayın organlarında, Merkezimizce uygulanan sınavlarda resmi kimlik belgesi olarak “sadece Nüfus Cüzdanı veya Pasaport”un geçerli olduğuna ilişkin kuralın hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği, 2012-LYS sonrasında ise bazı adayların kimliksiz olarak sınava alındığı yönünde haberler yer almıştır.

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, Başkanlığımızın sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında gerekli güvenlik tedbirlerini alacağı ve görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bütün konularda idari düzenlemeler yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre her yıl milyonlarca adayın girmiş olduğu sınavların düzenlenmesi, sonuçlarının açıklanıp sonrasında yerleştirilmesinden sorumlu olan Başkanlığımızın son derece dikkat ve sıkı denetim gerektiren görevlerini ifa ederken bazı şartlar getirebileceği açıktır. Bu çerçevede; Merkezimizce uygulanan sınavlardaki güvenlik tedbirlerine ilave olarak yeni güvenlik tedbirleri alınması yoluna gidilmiş; sınav yapılmadan önce, sınava girişte ve sınav esnasında uygulanacak bu tedbirler ile bu tedbirleri içeren kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımların neler olduğu, Basın İlan Kurumu vasıtasıyla Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerde çeşitli tarihlerde ilan edilmiş, Merkezimiz resmi internet sitesinde duyurulmuş ve sınav kılavuzlarında da bu kurallara yer verilmiştir. Bu kurallar, adayların hangi bina, salon ve sırada sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş Belgelerine de açıkça yazılarak, adaylar sınav öncesi bir kez daha bilgilendirilmiştir.

Belirtilen güvenlik tedbirleri kapsamında bu tedbirleri içeren kuralları önceden bilen ve kabul eden adaylardan sınava girişte fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport kabul edilmekte, başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.  Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya süresi geçerli pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, sınava alınmamakta; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılmaktadır.

Bununla birlikte sınav merkezlerinde zaman zaman, ilgili sınav merkezindeki sınav görevlilerinin veya üniversitenin diğer yetkililerinin onayıyla, sınava giren diğer adayların tedirgin olmamaları için, onların dikkatini dağıtmamak amacıyla, geçerli kimlik belgesi olmayan adayların da sınav tutanağına kimlik bilgileri yazılarak sınava alınmak durumunda kalındığı, sınav tutanaklarından tespit edilmiştir. Ancak; böyle durumlarda dahi, bu adayların geçerli kimlik belgesi olmadığı halde sınava girdiği dikkate alınarak, sınavları ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılmıştır. (Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 2012-LYS’de kimlik belgesi olmadığı halde Rektör tarafından sınava alındığı belirtilen adayların, Nüfus Müdürlüğünce nüfus cüzdanları çıkartılarak, bu kimlik belgeleri ile sınava alındığı tespit edilmiştir.)

Sınavlarda geçerli olan bu düzenleme ile ilgili olarak alınan  Mahkeme kararlarında da kimlik tespiti için, tespite esas belgelerin sayısının çokluğu nedeniyle sınav görevlilerinin bazı zorluklarla karşılaşmalarının olası bulunduğu, kimlik tespitine ilişkin belge sayısının ne kadar az ve herkesçe tanınabilen belgelerden olursa görevlilerin kimlik tespitinde yanılmalarının söz konusu olmayacağı,  buna göre sınav güvenliği ve kamu düzeni açısından, Kanunla verilen yetki çerçevesinde oluşturulan ve sınavdan önce tüm adayların bilgisine sunulmuş olan  kurallar uyarınca, adayların sınava yalnızca nüfus cüzdanı veya pasaport ile girebilecekleri  ve bunun dışındaki resmi olsun olmasın diğer herhangi bir kimlik belgesi ile sınava katılmalarının mümkün bulunmadığı yönündeki uygulamanın hukuka uygun  olduğu sonucuna varılmıştır.

Buna göre, 6114 sayılı Kanun uyarınca Başkanlığımızca uygulamaya konulan söz konusu güvenlik tedbirlerinin halen geçerli ve yürürlükte bulunduğu dikkate alınarak sınav uygulamalarının bu düzenlemeler doğrultusunda yapılacağı hususu bir kez daha adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI 
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması