ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanı Sınav Sonuçları (04.04.2012)

DUYURU
(4 Nisan 2012)

20-23 Mart 2012 tarihlerinde sözlü sınavı yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Hizmetleri Uzmanı Sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi ekte yer almaktadır.

Adayların atamalarının yapılabilmesi için,  aşağıda belirtilen belgeleri Ek’te verilen örnek dilekçe ekinde 13 Nisan 2012 tarihine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Daire Başkanlığına (ÖSYM Bilkent/ANKARA) adresine bizzat getirmeleri gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur

ÖSYM Başkanlığı

ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanı Sınav Sonuçları


BELGELER :

1-      Sabıka kaydına dair yazılı beyan,

2-      Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyan,

3-      4 (dört) adet vesikalık fotoğraf  (Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik’e göre çekilmiş),

4-      Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

5-      Mal Bildirim Formu, (Form önlü arkalı tek sayfa olacak ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir)

6-      Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

NOT: Giriş sınavını kazananlardan, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
(İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı)  

 

Başkanlığınızca yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Hizmetleri Uzmanı giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazandım. Atanmama esas belgeler ilişikte sunulmuştur.  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

.…/.…/2012 

      İMZA

ADI-SOYADI

 

 

ADRES:

TELEFON NO:

E-POSTA:

BELGELER:

1) Sabıka kaydına dair yazılı beyanı,

2) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

3) 4 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik’e göre çekilmiş)

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

5) Mal bildirim formu zarfı (Form önlü arkalı tek sayfa olacak ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması