ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İsim Listesi (16.01.2012)

28 OCAK 2012 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI HAKKINDA DUYURU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 28 Ocak 2012 tarihinde ÖSYM Bilkent/Ankara’da yapılacak olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı giriş sınavına, aranılan şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak;

-          Bilgi Belge Yönetimi KPSS P/7 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 7 aday,

-          Bilgisayar Mühendisi KPSS P/6 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 168 aday,

-          Biyoloji KPSS P/3 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 400 aday,

-          Elektrik-Elektronik Mühendisi KPSS P/6 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 196 aday,

-          Endüstri Mühendisliği KPSS P/6 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 286 aday,

-          Fizik KPSS P/3 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 255 aday,

-          Hukuk KPSS P/21 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 325 aday,

-          İktisat KPSS P/18 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 284 aday,

-          İstatistik KPSS P/25 veya 75 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 578 aday,

-          Kimya KPSS P/3 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 270 aday,

-          Maliye KPSS P/24 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 190 aday,

-          Tarih KPSS P/3 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 108 aday

Başvuruda bulunmuştur.

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, başvuran adaylara ilişkin olarak en yüksek puandan başlayarak yapılan değerlendirme sonucunda;

-          Bilgi Belge Yönetimi için 5 aday,

-          Bilgisayar Mühendisi için 20 aday,

-          Biyoloji için 16 aday,

-          Elektrik-Elektronik Mühendisi için 15 aday,

-          Endüstri Mühendisliği için 50 aday,

-          Fizik için 5 aday,

-          Hukuk için 10 aday,

-          İktisat için 5 aday,

-          İstatistik için 20 aday,

-          Kimya için 5 aday,

-          Maliye için 5 aday  ve

-          Tarih için 5 aday, giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanmış olup, bu adaylar ekli listelerde gruplar itibariyle belirtilmiştir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere TC kimlik numaralı ve fotoğraflı  nüfus cüzdanı veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesini yanlarında bulunduracak, bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav Yeri: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Başvuru yapılan alanlara göre hangi saatler aralığında sınavların yapılacağı aşağıda belirtilmiştir. Sınava girecek adayların belirtilen tarih ve saatten yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı  Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İsim Listesi

  

Alanı

Kadro

Adedi

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Sınava Katılacak Aday listesi

Hukuk

2

- Hukuk Fakültesi

Liste

Biyoloji

3

- Biyoloji Bölümü

- Biyokimya

- Biyoloji Öğretmenliği

Liste

İktisat

1

- İktisat Bölümü

Liste

Maliye

1

- Maliye Bölümü

Liste

İstatistik

4

- İstatistik Bölümü,

- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Liste

Tarih

1

- Tarih Bölümü

- Tarih Öğretmenliği

Liste

Fizik

1

- Fizik Bölümü

Liste

Kimya

1

- Kimya Bölümü

- Kimya Öğretmenliği

Liste

Endüstri Mühendisi

10

- Endüstri Mühendisliği

Liste

Bilgisayar Mühendisi

4

- Bilgisayar Mühendisliği

Liste

Elektrik-Elektronik Mühendisi

3

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği

- Elektronik Mühendisliği

- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Liste

Bilgi ve Belge Yönetimi

3

- Bilgi ve Belge Yönetimi

Liste

 

Uzman Yardımcılığı Sınavı, 28 Ocak 2012 Cumartesi  günü Ankara’ da,  Cumartesi Sabah  ve Cumartesi Öğleden Sonra olmak üzere iki farklı gruba yapılacaktır.

Cumartesi sabah yapılacak birinci grup Uzman Yardımcılığı Sınavı;  Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarına yönelik olacak ve toplamda 85 adaya saat 10.00-12.00 arasında yapılacaktır.

Cumartesi öğleden sonra yapılacak  Uzman Yardımcılığı Sınavı; Hukuk, Biyoloji, İktisat, Maliye, İstatistik, Tarih, Fizik, Kimya ve Bilgi ve Belge Yönetimi alanlarına yönelik olacak ve toplamda 76 adaya  saat 14.00- 16.00 arasında yapılacaktır.

Uzman Yardımcılığı Sınavına, 28 Ocak 2012 tarihi saat 10.00-12.00 da katılacak  Mühendislik Grubu adayları için;

  1. %20 Sayısal Bölüm  (Sayısal Akıl Yürütme, Grafik ve Tablo Okuma, Sayılarla Mantıksal Akıl Yürütme)
  2. %20 Sözel Bölüm   ( Sözel Akıl Yürütme, Mantıksal Akıl Yürütme)
  3. %30 Alan Bilgisi
  4. %30 Kompozisyon

Uzman Yardımcılığı Sınavına 28 Ocak 2012 tarihi saat 14.00-16.00 da katılacak  Hukuk, Biyoloji, İktisat, Maliye, İstatistik, Tarih, Fizik, Kimya ve Bilgi ve Belge Yönetimi grubu adaylar için;  

  1. %20 Sayısal Bölüm  (Sayısal Akıl Yürütme, Grafik ve Tablo Okuma, Sayılarla Mantıksal Akıl Yürütme)
  2. %20 Sözel Bölüm   ( Sözel Akıl Yürütme, Mantıksal Akıl Yürütme)
  3. %30 Alan Bilgisi
  4. %30 Kompozisyon

Not: Sınavlarda ÖSYM’nin 21.11.2011 tarihli duyurusunda belirtilen “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” geçerli olacaktır.
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması