Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavının Uygulanması (3.11.2013)

DUYURU

(3 Kasım 2013)

Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavının Uygulanması

Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı, 3 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Ölçme kalitesini artırmayı, sınava giren tüm adaylara sadece bilgisinin karşılığını vermeyi, hak ve adalet ölçüsünde sınav yapmayı kendisine gaye edinen ÖSYM’de başlamış olan değişim süreci devam etmektedir. Yenilikçi olmak, sınav sisteminin, ölçme ve değerlendirme işleminin bilimsel yöntemlerle sürekli iyileştirilmesini sağlamak Merkezimizin temel değerleri arasındadır. Bu kapsamda; Merkezimiz sınavlarında açık uçlu soru kullanabilmek amacıyla, ilgili teknolojileri edinmek, öğrenmek, geliştirmek ve bu alandaki kurumsal yetkinliğini görebilmek amacıyla yaklaşık 9 ay önce Açık Uçlu Sorularla Sınav Projesi başlatılmıştır.

Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı için soruların hazırlanması, sınav evrakının tasarlanması, sınavın yürütülmesi, sınav evrakının toplanması ve taranması, sınavın değerlendirilmesi süreçleri oluşturulmuş ve ilgili teknolojik altyapı kurulmuştur. Yoğun bir çalışma içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı ve il Millî Eğitim Müdürlüğünün de yakın desteği ile Ankara’da birbirinden farklı okul türünde 20 okulda öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinden oluşan ve tamamıyla gönüllülük esası ile 2.648 adayın başvurusu alınmıştır. Sınavın başından sonuna kadar yapılan uygulamada gerçek sınav koşulları uygulanmıştır. Sınav uygulaması, 9 sınav binasında toplam 470 görevlinin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Sınavda 30 adet açık uçlu ve 30 adet çoktan seçmeli olmak üzere 60 soru yer almıştır. Adaylara 120 dakika cevaplama süresi verilmiştir. Bu sınavda açık uçlu sorularda; kısa cevaplı sorular ve cevabı sınırlandırılmış açık uçlu sorular kullanılmıştır. Bu sayede her iki durum için öğrencilerin muhakeme tarzı ve göstereceği davranışın değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Deneme sınavı ile ilgili olarak sınava katılan adaylardan herhangi bir ücret alınmamıştır.

Sınavın içeriği YGS içeriğiyle aynı doğrultuda olup, Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi alanlarından sorular yer almıştır.

Sınav görevlilerine 24 Ekim 2013 tarihinde bir eğitim verilmiş, sınav sonrasında görevliler ve adaylara sınavla ilgili anket uygulanmıştır. 

 

ÖSYM, bu deneme sınavından elde edeceği değerlendirme sonuçları ile varsa uygulamadaki eksikliklerini giderecek ve önümüzdeki yıllarda aday sayısının az olduğu sınavlarda açık uçlu sorularla ölçme ve seçme çalışmalarına başlayacaktır. Kurumsal yeteneğin gelişmesine paralel olarak zaman içerisinde daha büyük çaplı sınavlara da bu uygulama yaygınlaştırılacaktır.

Açık uçlu sorularla sınavın adayların bilgi düzeylerinin daha gerçekçi ölçülmesi, şans faktörünün ortadan kaldırılması, sorunun biçiminden cevabın kestirilmesinin önlenmesi, adayın muhakeme gücünün ortaya çıkarılması gibi çok önemli faydaları yaygın olarak kabul edilirken, sınavı değerlendirmenin güçlüğü, değerlendirme süresinin uzun sürecek olması gibi olumsuz yönleri de tartışılmaktadır. Ancak, ÖSYM hem bu olumsuz yönleri ortadan kaldıracak teknolojik girişimlerde bulunarak altyapıyı oluşturmanın hem de bu altyapıyı en etkin şekilde kullanacak kurumsal yeteneği geliştirmenin gayreti içerisindedir.

Yürütmekte olduğu tüm ölçme ve seçme faaliyetlerinde olduğu gibi Açık Uçlu Sorularla Sınav Projesinde de ÖSYM, konunun uzmanı bilim insanları ile birlikte çalışmış, gerek sınav sorularının hazırlanmasında gerekse sınav evrakının oluşturulup değerlendirilmesinde bilinen uygulamalardan ve uzmanlıklardan faydalanmıştır.

Sınav sonrasında, sınava katılan adaylar, sınavda görev yapan tüm görevliler, değerlendirme uzmanları ve  soru yazarları ile yapılacak değerlendirmeler sonucunda açık uçlu sorularla sınavın ülke genelinde uygulanabilirliği irdelenecek ve ileriye yönelik bir yol haritası oluşturulacaktır. Değerlendirme sonuçları en kısa zamanda kamuoyu ile de paylaşılacaktır.

Deneme uygulaması yapılan bu sınav ile ÖSYM, modern ölçme ve seçme merkezleri arasında yer almak için önemli bir adım daha atmıştır. Merkezimiz, benzeri projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde şeffaf, adil, gerçekçi ve doğru ölçme kalitesinin merkezi olma yönünde yolculuğuna devam edecektir.

Bu deneme sınavının tüm aşamalarında yer alarak bizlere destek veren başta Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve yetkilileri ile ÖSYM Açık Uçlu Sorularla Sınav Proje Ekibi olmak üzere Bilim Kurullarına, Soru Yazarlarına, ilgili okulların Müdürlerine, Öğrencilerimize, Sınav Görevlileri ve ÖSYM çalışanlarına özverili çalışma ve gayretleri için teşekkür ederiz.

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması