2013 YılıÖSYM AVUKAT ALIMI SINAVI

2013-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

2013- MEB GYS: Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı

2013 - AUS: Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı

2013-İdari Yargı:2013 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı

2013-ÜGYS: 2013 Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı

2013-VDK Müfettiş Yardımcılığı:Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

2013-Sayıştay Eleme:Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

2013-Adli Yargı-Avukat: Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı

2013-İcra: Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı

2013-İç Denetçi: 2013 Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı

2013-PMYO: Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı

2013-STS Eğitim Bilimleri: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı

2013-TODAİE: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Giriş Sınavı

2013-STS Tıp Doktorluğu: Tıp Doktorluğu Alanı İçin Seviye Tespit Sınavı

2013-STS Diş Hekimliği: Diş Hekimliği Alanı İçin Seviye Tespit Sınavı

2013-DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı