Sınava İlişkin Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

2013 Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı (2013-VDK Müfettiş Yardımcılığı)

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

2013 Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı (2013-VDK Müfettiş Yardımcılığı), 28 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Sınav, sabah 09.30’da başlayacaktır. Sınav süresi 90 dakika olacaktır.

Sınav;

1)      Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler

2)      Hukuk

3)      Mühendislik (Mühendislik alanında sınav, 4 alt gruptan oluşacaktır.)

olmak üzere 3 ayrı alanda yapılacaktır. 

Sınavın ilanı, sınava başvurular başlamadan önce VDK Başkanlığı tarafından yapılacaktır. İlanda sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Adaylar, sınava başvuru yapmadan önce Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeli, tüm başvuru koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmalıdır.

Sınava başvuru koşulları:

a)      Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler alanında yapılacak sınava, Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler programlarından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

b)      Hukuk alanında yapılacak sınava, hukuk programlarından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

c)      Mühendislik alanında yapılacak sınava, mühendislik programlarından mezun olan adaylar başvurabilecektir. Ayrıca; yükseköğretim kurumlarının İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji alanlarından/programlarından mezun olan adaylar da Mühendislik alanında 4 alt grupta yapılan sınavlardan birine başvurabileceklerdir.

d)      Sınava, yukarıda belirtilen programlardan mezun olan ve 2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS’de herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecektir.

Sınava başvuracak adayların 2012 veya 2013 KPSS puanları kontrol edilecek yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

e)      Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1978 ve daha sonra doğmuş olanlar) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

f)       Sınava, yukarıda belirtilen mezuniyet alanlarına/programlarına denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kurumlarından/programlarından mezun olan adaylar da başvurabileceklerdir.

g)      Başvuru aşamasında adayların mezuniyet alanları ÖSYM tarafından kontrol edilmeyecektir. Adayların başvurudaki kendi beyanları esas alınacaktır. Yukarıda belirtilen mezuniyet alanlarından mezun olmadığı halde sınava girerek başarılı olan adayların VDK Başkanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Sınava başvurular, 12-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında olacaktır.

Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden 150,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Sınav ücreti kredi kartı ile de yatırılabilecektir. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.

Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapacaklardır.

Adaylar, başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi alanda sınava katılacaklarını belirteceklerdir.

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmadan önce VDK Başkanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice inceleyip, tüm koşulları taşıdığı takdirde sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu yapmaları yararlarına olacaktır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

Sınava başvuran adaylar için ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edinecektir.

Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanacaktır. Her testte 60 soru olacaktır.

Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve testte; Maliye (Maliye teorisi, maliye politikası, vergi teorisi, Türk vergi sistemi ve kamu maliyesi), İktisat (Mikro iktisat, makro iktisat, iktisadi düşünceler tarihi, para teorisi, para politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve uluslararası iktisadi kuruluşlar), Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, idari yargı, ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, medeni hukuk -aile hukuku ve miras hukuku hariç-, borçlar hukuku -genel hükümler-, ticaret hukuku -deniz ticaret ve sigorta hukuku hariç) ve Muhasebe (Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi) konularından sorular yer alacaktır.

Hukuk Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç) ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) vergi hukuku ve vergi usul hukuku konularından sorular yer alacaktır.

Mühendislik Alan Testi, 4 alt grup testten oluşacaktır.

1)             Kimya-Malzeme Mühendislik Grubu Testi

2)             Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislik Grubu Testi

3)             Makine-İmalat-Endüstri Mühendislik Grubu Testi

4)             İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik Grubu Testi

Her alt grup testi ayrı bir soru kitapçığı olacaktır. Adaylar başvuruda belirttikleri alt testten sınava alınacak ve kendilerine bu alt teste ait soru kitapçığı verilecektir.

1) Kimya-Malzeme Mühendislik Grubu Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste;  Cevher Hazırlama Mühendisliği,  Çevre Mühendisliği,  Deri Mühendisliği,  Gıda Mühendisliği,  Kimya Mühendisliği,  Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya,   Kimya ve Süreç Mühendisliği,  Kimya-Biyoloji Mühendisliği,  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,  Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji Mühendisliği,  Malzeme Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği,  Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Mühendisliği alanlarının ortak konuları olan Matematik, Fizik, Kimya , Biyoloji, Bilgisayar, Teknik Resim, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme, Ekonomi, Proses Kontrol, Mühendislik Tasarımı, Olasılık İstatistik, Mühendislikte Kalite ve Güvenirlilik, Etik-İş Hukuku, Kütle ve Enerji Denkliği, Termodinamik ve Isı Transferi, Sayısal Analiz konularından sorular yer alacaktır. 

2) Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislik Grubu Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği  alanlarının ortak konuları olan Elektrik Devre Temeller, Matematik, Olasılık ve İstatistik, Fizik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Temel Bilgisayar Organizasyonu, Temel Bilgisayar, Programlama, Temel Kontrol, Temel Bilgisayar Ağları ve İletişim, Sayısal Elektronik, Temel Elektronik, Genel Ekonomi, Sayısal Analiz, Temel Proje Yönetimi konularndan sorular yer alacaktır.

3) Makine-İmalat-Endüstri Mühendislik Grubu Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz, Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Üretim Mühendisliği alanlarının ortak konuları olan Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar, Teknik Resim, Mekanik, Mühendislik Etiği-İş Hukuku, Malzeme, İmalat Yöntemleri, Sayısal Analiz, Ekonomi, Fabrika Organizasyonu, Olasılık-İstatistik, Kalite Kontrol, Mühendislik Tasarımı-Optimizasyon konularından sorular yer alacaktır.

4) İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik Grubu Testi,  tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; İnşaat Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanlarının ortak konuları olan Genel Matematik Fizik, Genel Kimya, Bilgisayar Programlama, Genel Jeoloji, Topoğrafya, Statik, İş Hukuku, Genel Ekonomi, Etik, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Teknik Resim konularından sorular yer alacaktır.

Yukarıda 4 Mühendislik Grubunda belirtilen alanlar dışındaki alanlardan mezun olan mühendislik bölümleri mezunları ile yükseköğretim kurumlarının İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji alanlarından/programlarından mezun olanlar yukarıda belirtilen 4 gruptan birine başvuru yapabileceklerdir.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Değerlendirme yapılırken; testlere ait ham puanların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her test için ayrı ayrı olmak üzere ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın bir standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Standart puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak, en küçüğü 20, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan adayın “Yazılı Sınav Puanı” olacaktır:

            ysp
 

SP        : Adayın standart puanı

SPKCK  : En küçük standart puan

SPBYK  : En büyük standart puan

Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Mühendislik alanlarında yapılacak sınavların her biri için ayrı ayrı ayrı sıralama yapılacaktır. Her bir alan için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanan puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak VDK Başkanlığınca her bir alanda bildirilecek sayı kadar aday, yazılı sınavda başarılı sayılacaktır.

Yapılan hesaplamalar sonucunda, en son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

VDK Başkanlığınca bildirilecek puan barajını aşan ve kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazandınız.” ibaresi yer alacaktır.

VDK Başkanlığınca bildirilecek puan barajını aşan ancak, kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanamadınız.” ibaresi, VDK Başkanlığınca bildirilecek puan barajının altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların adresine belge gönderilmeyecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaklardır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine ekleyeceklerdir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan ve ekinde inceleme masrafı dekontu bulunmayan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini, ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trİnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri aynı şekilde cevaplayabilecektir.

6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir.  ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

DİKKAT!

Başvuru Hizmeti Ücreti                                                         : 3,00 TL        

Yeni Şifre Edinme Ücreti                                                       : 2,00 TL        

Başvuru Merkezlerinden Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti         : 5,00 TL        

Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından ÖSYM’ce belirlenen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması