ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

BASIN AÇIKLAMASI

2012-ÖSYS Sonuç Açıklama SonrasındaGündeme Getirilen Konular Hakkında Açıklamalar
(31 Temmuz 2012)

2012-LYS sonuçları açıklandıktan sonra gündeme getirilen bazı konular hakkında  ÖSYM tarafından bu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur;

1-      2012 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 2012 Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) değerlendirilmesinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile yayımı uygun bulunan 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzuna göre işlem yapılmıştır.  Bu kapsamda, 2012 yılı için yükseköğretime yerleştirme puanları hesaplanırken, 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunun değerlendirmeye ilişkin hükümleri aynen uygulanmıştır. 2012-LYS puanlarının hesaplanmasında ÖSYM’de oluşturulmuş iki farklı yazılım kullanılmış ve sonuçlar her iki yazılımda da bire bir eşleştikten sonra adaylara duyurulmuştur.

2-      Ülkemizin yükseköğrenim stratejisini belirleyen Yükseköğretim Kurulu tarafından bilimsel bir çalışma sonucunda, LYS sınav puanlarının hesaplama yönteminin temelini oluşturan baraj puanı uygulaması getirilmiştir. Buna göre, bir adayın yükseköğretim görebilmesi için sınavdaki soruların % 20'sini doğru yapması halinde alacağı puan (180 puan) baraj olarak kabul edilmiştir. 2010 yılından bu yana söz konusu puan barajı uygulanmaktadır.

3-      2011 ve 2012 yıllarında uygulanan LYS sınav sonuçlarına göre 180 puan barajını herhangi bir puan türünde geçen aday sayıları aşağıda Tablo-1’de verilmiştir:
           
                                                                          Tablo-1

Sınav

En az bir puan türünde 180'i geçen aday sayısı

En az bir puan türünde puanı hesaplanan aday sayısı

 

Oran

2011-LYS

781.452

867.809

% 90

2012-LYS

736.692

841.615

% 87,5

 

2011 yılında en az bir puan türünde tercih yapabilecek aday oranı % 90 iken, 2012 yılında bu oran % 87,5 olarak gerçekleşmiştir.

4-      2012 yılında en az 4 yıllık yükseköğretim programlarının kontenjanı, açık öğretim programlarının kontenjanları da dâhil, 547.194’dür. Bu toplam kontenjana dahil olan 4 yıllık eğitim veren açık öğretim programlarının kontenjanı 141.450’dir. Açık öğretim lisans programlarını tercih edebilmek için YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan almış olmak yeterlidir.  Açık öğretim lisans programları için 180 puan barajı söz konusu değildir.

Açık öğretim dışında 4 yıllık eğitim veren ve tercih yapabilmek için en az bir YGS puan türünde 180 ve üzeri puan almış olmak gereken yükseköğretim programlarının kontenjanı  50.409 ve bu kontenjanlara tercih yapabilecek aday sayısı 1.286.035’dir.

Sadece LYS puanı ile öğrenci alan 355.335 kontenjana başvurabilecek aday sayısı ise  736.692’dir. 2011’de bu sayı 781.452 iken, 2012 yılında 736.692 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun ayrıntılı verilerini gösteren ve 2012 yılında puan türü bazında en az 4 yıllık eğitim yapan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek aday sayılarını ve üniversite kontenjanlarını içeren Tablo-2 incelendiğinde, her puan türünde kontenjanın çok üzerinde tercih yapabilecek aday sayısının mevcut olduğu görülmektedir. 

                                                                          Tablo-2

PUAN TÜRÜ

Puan Türünde Toplam Kontenjan

Puan Türünde Toplam Tercih Yapabilecek Aday Sayısı

MF

161.956

252.730

TM

129.979

450.676

TS

47.288

371.985

DİL

16.112

41.724

TOPLAM

355.335

736.692


LYS puan türleri ile öğrenci alan kontenjan sayısına (355.335), YGS puan türleri ile öğrenci alan en az 4 yıllık yükseköğretim programları kontenjanları (50.409) da ilave edildiğinde (açık öğretim lisans programları hariç) toplam kontenjan 405.744 olmaktadır. Bu kontenjana bu yıl açık öğretim lisans programları için belirlenen 141.450 kontenjan eklendiğinde toplam 547.194 kontenjan oluşmaktadır.

2011-LYS ve 2012-LYS’de oluşan kontenjan/aday oranları Tablo-3’de görüldüğü gibi % 46 ve % 48 olarak gerçekleşmiştir.

                                                             Tablo-3

Sınav

Kontenjan

Aday Sayısı

Kontenjan / Tercih Yapabilecek Aday Oranı

2011-LYS

361.943

781.452

% 46

2012-LYS

355.335

736.692

% 48


5-     
Tablo 4’de verilen bir önceki yıla göre kontenjan değişimleri incelendiğinde, 4 yıllık yükseköğretim programlarının kontenjanlarında bir önceki yıla göre artışın % 7,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

                                                             Tablo-4

4 Yıllık Örgün Lisans Programlarının Kontenjan Değişimleri

 

2011

2012

Artış Oranı

Devlet Üniversiteleri

310.877

328.236

% 5,6

Vakıf Üniversiteleri

51.066

60.975

% 19,4

Diğer

16.750

16.533

-% 1,3

TOPLAM

378.693

405.744

% 7,1


Bazı açık öğretim programları için geçen yıl sınırsız kontenjan belirlendiğinden bu programlar kontenjan istatistiklerine dahil edilmemiştir. Bu yıl YÖK tarafından açık öğretim programları için de kontenjan belirlenmiştir. Bu nedenle, kimi yorumcular bu kontenjanları da istatistiğe dahil ederek geçen yılın LYS kontenjanları ile kıyaslamaktadırlar.

Sonuç olarak, ÖSYM, daha önce de duyurduğu gibi 2012-LYS sonuçlarını hatasız hesaplamış ve açıklamıştır. Tercih bildirimleri 23.07.2012 tarihinde başlamış ve bugün itibariyle adayların yarıdan fazlası tercih bildiriminde bulunmuştur. Tercih bildirimi 03.08.2012 saat 17.00’de sona erecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI