ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

DUYURU

(26 Temmuz 2012)

2012 ÖSYS : Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak

ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

Türkiye’de yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramayacak ve eğitime devam edemeyecek olan adaylar ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının talebi üzerine aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda yer alan;

“13. Türkiye’de Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar” kısmında “Yükseköğretim Kurumlarında aynı alanda iki ön lisans veya iki lisans programına (örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan) kayıt yapılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 22.09.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca bu durumdaki adaylar yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramazlar. Bu nedenle bu durumdaki adaylar 2012-ÖSYS’ye katılsalar bile belirtilen istisnalar dışında yükseköğretim programlarına yerleştirilmeyecekler, bu durumları bilinmediği için yerleştirme ve kayıt işlemi yapılanlar ise bundan doğan bütün haklarını kaybedeceklerdir.”

ibaresi nedeniyle bazı adayların kayıtlı bulundukları yükseköğretim programlarından kayıtlarını sildirmek üzere yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulundukları anlaşılmıştır. Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında aynı anda lisans ve önlisans eğitimine devam edilebileceğine, ancak aynı anda iki önlisans veya iki lisans programında (örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan) eğitime devam edilemeyeceğine, kontenjan sınırlaması olmayan önlisans veya lisans programlarına ise devam edilebileceğine ilişkin kararın uygulanması işlemleri öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bu durumda ÖSYS yerleştirmelerinde bir programa yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin yukarıda yer alan karar uyarınca, yeni kazandığı programa kayıt hakkını kullanabilmesi için daha önce kayıtlı olduğu programdan kaydını sildirmiş olması gerekmektedir. Bu adayların ÖSYS tercih ve yerleştirme işlemleri sonuçlanmadan mevcut eğitime devam ettikleri programlardan kayıtlarını sildirmeleri gerekmemektedir.

 

2012-ÖSYS adaylarına ve ilgililere duyurulur.

 

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI