ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi


BASIN AÇIKLAMASI

(23 Temmuz 2012)

Bazı basın yayın organlarında LYS puanlarının yanlış hesaplandığına ilişkin yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

2012 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 2012 Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) değerlendirilmesinde, Danıştay 8. Dairesi’nin kararı uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile yayımı uygun bulunan 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzuna göre işlem yapılmıştır.  2012 yılı için yükseköğretime yerleştirme puanları hesaplanırken 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunun değerlendirmeye ilişkin hükümleri aynen uygulanmıştır. Kılavuz hükümlerinin aksine bir uygulama söz konusu değildir. Tüm sınavlar için uygulama esasları, başvuru işlemlerinin başladığı tarihte ilgili kılavuz ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınmış olup, adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanmıştır. Adayın katılmadığı sınavlarda uygulanan testler için ilgili adaya standart puan hesaplanmamıştır. Basında yer alan haberler üzerine sınav sonuçları yeniden incelenmiştir. İnceleme sonucunda puan ve başarı sırası hesaplamalarında herhangi bir hata bulunmadığı belirlenmiştir. Adayların sonuç bilgilerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

 

Yerleştirme işlemlerinde de 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu ile  2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hükümleri aynen uygulanacaktır.

 

Adayların bu ve benzeri yanıltıcı haber ve yorumlara itibar etmemeleri ve tercih işlemlerini yapmaları önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI