ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

TÜMÜNÜ İNDİR (Kılavuza ait tüm dosyaları indirmek için tıklayınız...)

 

2012-ÖSYS Kılavuz Dosyaları

001-Kapak

002-İçindekiler

003-Liste ve Tablolar

004-1.Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

005-2.1.Kimler Başvurabilir

006-2.2.YGS'ye Girme Zorunluluğu Var mıdır?

007-2.3.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

008-2012-ÖSYS Aday Başvuru Formu Ön Yüzü

009-2.4.2012-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

010-2.5.Bankaya Ne Kadar Başvuru Ücreti Yatırılacaktır?

011-Liste 1 2012-YGS Sınav Merkezleri

012-2.6.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

013-2.7.Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Şifresi Ne İşe Yarar?

014-3.1.YGS'de Hangi Testler Yer Alacaktır?

015-3.2.Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?

016-3.3.YGS Nasıl Uygulanacaktır?

017-3.4.YGS Soru Kitapçığı Nasıl Doldurulacaktır?

018-Çizim 5 - YGS Soru Kitapçığı Kapağı Örneği

019-3.5.Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

020-3.6.Sınavın Sonunda Adaylar Neleri Teslim Edeceklerdir?

021-3.7.Sinavin Sonuçlarının Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

022-3.8.Salon Tutanakları Ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

023-3.9.YGS'nin Değerlendirilmesi

024-4.Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

025-4.1.Matematik Sınavı (LYS-1)

026-4.2.Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)

027-4.3.Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)

028-Çizim 7 - YGS ve LYS'de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

029-4.4.Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)

030-4.5.Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)

031-4.6.LYS'nin Değerlendirilmesi

032-5.Açıköğretim Programlarına Yerleştirilmede Kullanılacak Puanlar

033-6.1.Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanacaktır?

034-6.2.Yerleştirme Puanları Hesaplanırken AOBP'ler Bu Puanlara Nasıl Katılacak ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

035-7.Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokullar ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş

036-8.Yerleştirme

037-8.1.2012 - ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

038-9.Özel Yetenek Sınav ile Seçme Yöntemi

039-9.1.Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programlar ile İlgili İşlemler

040-9.2.Eğitim Programları Dışındaki Özel Yetenek Gerektiren Programlar İle İlgili İşlemler

041-10.1.Okul Birincileri

042-10.2.Belli Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

043-10.3.Tübitak Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

044-10.4.Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar

045-10.5.Özürlü Adaylar

046-10.6.KKTC'den Başvuran Adaylar

047-10.7.Yurt Dışından (KKTC-Hariç) Başvuran Adaylar

048-10.8.Yurt Dışında Öğrenim Gören (Transkriptli) Adaylar

049-10.9.Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

050-10.10.Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

051-10.11.2011-ÖSYS'ye Başvurmuş Ancak 2010-2011 Öğretim Yılında Mezun Olamamış Adaylar

052-10.12.2012-ÖSYS'ye Başvurduktan Sonra Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

053-10.13.Diplomalarında Diploma Notları Yazılı Olmayanlar

054-11.ÖSYM ile Yazışmalar

055-12.Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

056-13.Türkiyedeki Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

057-Tablo 1A

058-Tablo 1B

059-Tablo 1C

060-Tablo 1D

061-Tablo 1E

062-Tablo 1F

063-Tablo 1G

064-Tablo 2

065-Tablo 3A

066-Tablo 3B.1

067-Tablo 3B.2

068-Tablo 3B.3

069-Tablo 3B.4

070-Tablo 3C

071-Tablo 4

072-Tablo 5

073-Tablo 6

074-Tablo 7

075-Kara Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Bayan ve Erkek Adayların Dikkatine!

076-Kara Harp Okulu

077-Deniz Harp Okulu

078-Hava Harp Okulu

079- Kara Deniz Hava Jandarma ve GATA Sağlık Astsubay MYO'larına Girmek İsteyen Erkek Adayların Dikkatine!

080-Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu

081-Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu

082-Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu

083-Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu

084-Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu

085-Kontenjan Sınırlaması Olmayan Açıköğretim Programlarına Kaydolmaya İlişkin Esaslar

086-Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açıköğretim Programları

087-Genel Amaçlı Dilekçe

088-Adaylar Tarafından ÖSYM'ye Gönderilecek Dilekçeler ile İlgili Açıklamalar

089-2012 - ÖSYS Öğrenim Bilgileri Degişikliği Dilekçe Örneği

090-Başvuru ve Sınav Ücretleri

091-Yurt İçinden Başvuranlar İçin (KKTC HARİÇ) Başvuru ve Sınav Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar

092-Yurt Dışından Başvuranlar İçin (KKTC HARİÇ) Başvuru ve Sınav Ücretlerinin Yatırıldığı Banka

093-KKTC'den Başvuran Adaylar