ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

DUYURU
(23 Ocak 2014)

2014-ÖSYS: Başvuran Aday Sayısı, Adayların Başvuru Bilgilerinde Değişik Yapabilmeleri ve Yüksek Seçim Kurulu Kararı  


2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri 15 Ocak 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

2014-ÖSYS’ye toplam 2.086.087 aday başvuru yapmıştır.

2014-YGS’ye girmek istediğini bildiren aday sayısı 2.007.659’dır.

Sadece Sınavsız Geçiş hakkı için 2014-ÖSYS’ye başvuran aday sayısı ise 78.428’dir.

2014-ÖSYS’ye, henüz bir ortaöğretim kurumundan mezun olmayan 850.840 aday; bir ortaöğretim kurumundan mezun olan 1.235.247 aday başvuru yapmıştır.

2014-YGS 23 Mart 2014 tarihinde yapılacaktır. Başvurusunu tamamlamış adaylar, 31 Ocak 2014 saat 23.59’a kadar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile İnternet adresinden, eğitim bilgileri hariç diğer başvuru bilgilerinde güncelleme yapabileceklerdir.  Eğitim bilgilerinde yapılması istenen değişiklik ise ekteki “2014-ÖSYS EĞİTİM BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ”ile doğrudan ÖSYM’ye yapılmalıdır.    

2014-YGS’nin uygulanacağı 23 Mart 2014 Pazar günü 08.00–13.00 saatleri arasında Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle öğrencilerin rahatsız olmaması için seçim mitingi ve sesli duyuru yapılmamasına yönelik olarak alınacak önlemler konusunda Yüksek Seçim Kurulu'na Merkezimiz tarafından bir yazı gönderilerek bilgilendirme talep edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2014, seçim propagandasının başlangıç tarihinin ise 20 Mart 2014 olduğu ve propagandaya yönelik düzenleme yapma yetkisinin ilçe seçim kurullarına ait olduğu belirtilerek, 23 Mart 2014 tarihinde yapılacak YGS'nin önemi de göz önünde bulundurularak konunun il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” gereğince sınavların güvenliğine ilişkin alınan tüm güvenlik önlemleri bu sınavda da aynen uygulanacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek, adaylar, sınav yeri bilgilerinin gösterildiği Sınava Giriş Belgesini sınav binalarına atama işlemleri tamamlandıktan sonra ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

YGS için başvuru sonuçlarına bağlı diğer hazırlık çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Başvurularını başvuru süresi içinde yaparak YGS sürecinin planlanan takvime uygun,  sorunsuz olarak devamını sağlayan tüm adaylarımıza ve görevlilerimize teşekkür eder, sınav ve yerleştirme sürecinde adaylara başarılar dileriz. 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2014-ÖSYS EĞİTİM BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ