1999 Sınavları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
1999 Yılı Sınav Takvimi 

Sıra

Sınavın Adı

Sınav Tarihi
1.Milli Eğitim Bakanlığı 
Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görecek Öğretmenleri Seçme Sınavı (1999-ÖYLS)
10.01.1999
2.Milli Eğitim Bakanlığı
Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
31.01.1999
3.Türk Hava Kurumu
Yabancı Dil Sınavı (1999-THK)
08.03.1999
4.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
TESK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
13.03.1999
5.Rekabet Kurumu
Personel Seçme Sınavı
21.03.1999
6.Türkiye Halk Bankası
Personel Seçme Sınavı
04.04.1999
7.Sağlık Bakanlığı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1999-TUS Nisan Dönemi)
10.04.1999
11.04.1999
8.Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (1999-TCS Yurtdışı)25.04.1999
9.Jandarma Okullar Komutanlığı
Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı (1999-JAN)
08.05.1999
10.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (1999-KPDS Mayıs Dönemi)09.05.1999
11.Dışişleri Bakanlığı
Aday Meslek Memuru ve Aday İdari Memur Seçme Sınavı
15.05.1999
12.1999-ÖSS Yabancı Dil Sınavı (1999-YDS)16.05.1999
13.Yükseköğretim Kurulu
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (1999-LES Mayıs Dönemi)
23.05.1999
14.Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Kamu Yönetimi Alanında Uzmanlık Eğitimi Programına Giriş Sınavı (1999-TODAİE)
29.05.1999
15.Öğrenci Seçme Sınavı (1999-ÖSS)06.06.1999
16.TC Merkez Bankası
İstatistikçi Seçme Sınavı
12.06.1999
17.TC Ziraat Bankası
Bankacılık Okulu XI. Dönemine Başvuran Adayların Sınavı
13.06.1999
18.Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (1999-YÖS)20.06.1999
19.Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (1999-TCS Yurtiçi)20.06.1999
20.İstanbul Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
26.06.1999
21.Maliye Bakanlığı
Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Sınavı
27.06.1999
22.Türkiye Vakıflar Bankası
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
04.07.1999
23.TC Merkez Bankası
Araştırmacı Seçme Sınavı
11.07.1999
24.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Uzman Yardımcısı Seçme Sınavı
17.07.1999
25.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Müfettiş Yardımcılığı Eleme Sınavı
18.07.1999
26.Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (1999-STS)
24.07.1999
25.07.1999
27.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Personel Seçme Sınavı
24.07.1999
28.Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (1999-YÇS)25.07.1999
29.Ankara Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
25.07.1999
30.Hazine Müsteşarlığı
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Giriş Sınavı
31.07.1999
31.Maliye Bakanlığı
Maliye Müfettiş Yrd., Hesap Uzman Yrd. ve Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavı
01.08.1999
32.Sermaye Piyasası Kurulu
Uzman Yardımcılığı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı Sınavı
07.08.1999
33.Sosyal Sigortalar Kurumu
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
08.08.1999
34.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1999-TUS Eylül Dönemi)18.09.1999
19.09.1999
35.İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Seçme Sınavı (1999-DMS)17.10.1999
36.Milli Savunma Bakanlığı
İşçi Adaylarını Seçme Sınavı
24.10.1999
37.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (1999-KPDS Kasım Dönemi)07.11.1999
38.Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (1999-LES Aralık Dönemi)05.12.1999
39.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1999-TUS Ek)11.12.1999
12.12.1999
40.Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
İşçi Adaylarını Seçme Sınavı
11.12.1999
41.İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Seçme Sınavı (1999-DMS Ek)12.12.1999
42.Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Seçme Sınavı
26.12.1999
43.PETKİM
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Seçme Sınavı
26.12.1999
44.Petrol Ofisi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Seçme Sınavı
26.12.1999ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması