1997 Sınavları

1997 Yılı Sınavları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
1997 Yılı Sınav Takvimi 

Sıra

Sınavın Adı

Sınav Tarihi
1.Milli Eğitim Bakanlığı
Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
26.01.1997
2.Dış Ticaret Müsteşarlığı
Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavı
02.02.1997
3.Türk Hava Kurumu
Yabancı Dil Sınavı (1997-THK)
24.03.1997
4.Türkiye Büyük Millet Meclisi
Personel Seçme Sınavı
30.03.1997
5.Öğrenci Seçme Sınavı (1997-ÖSS)06.04.1997
6.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1997-TUS Nisan Dönemi) 12.04.1997
13.04.1997
7.Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS-1997 Yurtdışı)27.04.1997
8.Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Seçme Sınavı
27.04.1997
9.Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Kamu Yönetimi Alanında Uzmanlık Eğitimi Programına Giriş Sınavı (1997-TODAİE)
03.05.1997
10.Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (1997-LES Mayıs Dönemi)04.05.1997
11.Maliye Bakanlığı
Maliye Müfettiş Yrd., Hesap Uzman Yrd. ve Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavı
10.05.1997
12.Kamu Personeli Y. Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (1997-KPDS Mayıs Dönemi)11.05.1997
13.Jandarma Okullar Komutanlığı
Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı (1997-JANU)
11.05.1997
14.TC Merkez Bankası
Personele Uygulanacak Sınav
25.05.1997
15.Devlet Personel Başkanlığı
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
31.05.1997
16.Sağlık Bakanlığı
Eğitim Hastanelerine Atanacak Personel için Yabancı Dil Sınavı
01.06.1997
17.Öğrenci Yerleştirme Sınavı (1997-ÖYS)22.06.1997
18.Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS-1997 Yurtiçi)22.06.1997
19.Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (1997-YÖS)22.06.1997
20.Sermaye Piyasası Kurulu
Uzman Hukukçu Yardımcılığı Sınavı
29.06.1997
21.Maliye Bakanlığı
Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Sınavı
13.07.1997
22.Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (1997-STS)
19.07.1997
20.07.1997
23.İnönü Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
19.07.1997
24.TC Ziraat Bankası
Personel Seçme Sınavı
20.07.1997
25.Devlet Planlama Teşkilatı
Uzman Yardımcılığı Sınavı
26.07.1997
26.Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (1997-YÇS)27.07.1997
27.Emlak Bankası
Müfettiş Yardımcılıkları Sınavı
27.07.1997
28.Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (1997-LES Temmuz Dönemi)27.07.1997
29.Rekabet Kurumu
Uzman Yardımcılığı Sınavı
02.08.1997
30.Maliye Bakanlığı
Maliye Müfettiş Yrd., Hesap Uzman Yrd. ve Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavı
03.08.1997
31.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
31.08.1997
32.Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
Lisans Tamamlama Prog. Aday Seçme Sınavı
31.08.1997
33.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1997-TUS Eylül Dönemi)13.09.1997
14.09.1997
34.Hazine Müsteşarlığı
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınavı
14.09.1997
35.Dış Ticaret Müsteşarlığı
Uzman Yardımcılığı Sınavı
21.09.1997
36.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
Mühendis ve Kadastro Teknisyeni Seçme Sınavı
27.09.1997
37.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Mühendis Seçme Sınavı
04.10.1997
38.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
05.10.1997
39.Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ
TÜDEMSAŞ Personel Seçme Sınavı
11.10.1997
40.Yükseköğretim Kurulu-Milli Eğitim Bakanlığı
Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görecek Adayları Seçme Sınavı (1997-YLS)
12.10.1997
41.Gümrük Müsteşarlığı
Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Stajyer Kontrolörlüğü Sınavı
12.10.1997
42.Sosyal Sigortalar Kurumu
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
26.10.1997
43.Türk Patent Enstitüsü
Teknik ve İdari Personel Seçme Sınavı
01.11.1997
44.Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Personel Seçme Sınavı
02.11.1997
45.Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
08.11.1997
46.Kamu Personeli Y. Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (1997-KPDS Kasım Dönemi)09.11.1997
47.TC Ziraat Bankası
Bankacılık Okulu IX. Dönemine Başvuran Adayların Sınavı
15.11.1997
48.Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR)
Personel Seçme Sınavı
16.11.1997
49.TC Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
22.11.1997
23.11.1997
50.Şekerbank
Müfettiş Yardımcılığı Seçme Sınavı
22.11.1997
51.Rekabet Kurumu
Uzman Yardımcılığı Sınavı
23.11.1997
52.Maliye Bakanlığı
Maliye Müfettiş Yrd., Hesap Uzman Yrd. ve Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavı
06.12.1997
53.Adalet Bakanlığı
Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Teşkilatlarına Personel Seçme Sınavı
06.12.1997
54.Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (1997-LES Aralık)07.12.1997
55.İçişleri Bakanlığı
Sivil Savunma Memurları Seçme Sınavı
07.12.1997
56.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Müfettiş Yardımcılığı Eleme Sınavı
13.12.1997
57.TC Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
14.12.1997
58.TC Ziraat Bankası
Personel Seçme Sınavı
21.12.1997
59.TC Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
Personel Seçme Sınavı
28.12.1997