1998 Sınavları

1998 Yılı Sınav Takvimiı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
1998 Yılı Sınav Takvimi 

Sıra

Sınavın Adı

Sınav Tarihi
1.Türk Eximbank
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
11.01.1998
2.Milli Eğitim Bakanlığı
Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
25.01.1998
3.Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
08.02.1998
4.Rekabet Kurumu
Personel Seçme Sınavı
08.03.1998
5.Maliye Bakanlığı 
Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı
21.03.1998
6.Milli Eğitim Bakanlığı
Yurtdışında Görevlendirilecek Personeli Seçme Sınavı
22.03.1998
7.Türk Hava Kurumu
Yabancı Dil Sınavı (1998-THK)
23.03.1998
8.Öğrenci Seçme Sınavı (1998-ÖSS)29.03.1998
9.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1998-TUS Nisan Dönemi)18.04.1998
19.04.1998
10.Milli Güvenlik Kurulu
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
25.04.1998
11.Jandarma Okullar Komutanlığı
Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı (1998-JANU)
26.04.1998
12.Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (1998-TCS Yurtdışı)26.04.1998
13. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Kamu Yönetimi Alanında Uzmanlık Eğitimi Programına Giriş Sınavı (1998-TODAİE)
02.05.1998
14.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (1998-KPDS Mayıs Dönemi)10.05.1998
15.Sağlık Bakanlığı
Eğitim Hastaneleri Klinik ve Laboratuvar Şef/Şef Yardımcılığı için Personel Seçme Sınavı
17.05.1998
16.Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Personel Seçme Sınavı
17.05.1998
17.Sosyal Sigortalar Kurumu
Sağlık Personeli Seçme Sınavı
23.05.1998
18.Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (1998-LES Mayıs Dönemi)24.05.1998
19.Adalet Bakanlığı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı
30.05.1998
20.TC Merkez Bankası
Teknik Personel Seçme Sınavı
30.05.1998
21.Adalet Bakanlığı
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavı
31.05.1998
22. Öğrenci Yerleştirme Sınavı (1998-ÖYS)21.06.1998
23. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (1998-YÖS)21.06.1998
24.Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (1998-TCS Yurtiçi)21.06.1998
25.Türkiye Petrol Rafineleri AŞ
TÜPRAŞ Personel Seçme Sınavı
28.06.1998
26.Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
28.06.1998
27.Maliye Bakanlığı
Personel Seçme Sınavı
04.07.1998
28.Maliye Bakanlığı
Özürlüler için Personel Seçme Sınavı
04.07.1998
29.Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
Lisans Tamamlama Prog. Aday Seçme Sınavı
05.07.1998
30.TC Merkez Bankası
Şef Yardımcılığına Hazırlama Kursuna Katılacak Personeli Seçme Sınavı
12.07.1998
31.TC Merkez Bankası
Araştırmacı Seçme Sınavı
12.07.1998
32.Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Basın Ataşeliği Sınavı
12.07.1998
33.TC Ziraat Bankası
Bankacılık Okulu X. Dönemine Başvuran Adayların Sınavı
19.07.1998
34.İstanbul Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
24.07.1998
35.Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (1998-STS)
25.07.1998
26.07.1998
36.Devlet Planlama Teşkilatı
Uzman Yardımcılığı Sınavı
25.07.1998
37. Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (1998-YÇS)26.07.1998
38.Maliye Bakanlığı
Maliye Müfettiş Yrd., Hesap Uzman Yrd. ve Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavı
26.07.1998
39.Balıkesir Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
08.08.1998
40.Fırat Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
08.08.1998
41.TC Ziraat Bankası
Personel Seçme Sınavı
09.08.1998
42.Milli Eğitim Bakanlığı
Yurtdışında Görevlendirilecek Personeli Seçme Sınavı
09.08.1998
43.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1998-TUS Eylül Dönemi)12.09.1998
13.09.1998
44.Hazine Müsteşarlığı
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Giriş Sınavı
12.09.1998
45.Türkiye Kalkınma Bankası
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
19.09.1998
46.Maliye Bakanlığı
Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Sınavı
20.09.1998
47.TC Ziraat Bankası
Personel Seçme Sınavı
26.09.1998
48.Sermaye Piyasası Kurulu
9. Derece Meslek Personeli Uzman Yardımcılığı Sınavı
27.09.1998
49.TC Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
03.10.1998
04.10.1998
50.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Personel Seçme Sınavı
04.10.1998
51.İstanbul Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
11.10.1998
52.Adalet Bakanlığı
İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları Seçme Sınavı
17.10.1998
53.Türk Eximbank
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
18.10.1998
54.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
24.10.1998
55.Rekabet Kurumu
Personel Seçme Sınavı
25.10.1998
56.Hazine Müsteşarlığı
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
31.10.1998
57.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Stajyer Kontrolör Sınavı
01.11.1998
58.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM,
Koruma ve Güvenlik Personeli Seçme Sınavı
07.11.1998
59.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
07.11.1998
60.Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
07.11.1998
61.İnönü Üniversitesi
Personel Seçme Sınavı
07.11.1998
62.Kamu Personeli Y. Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (1998-KPDS Kasım Dönemi)08.11.1998
63.İçişleri Bakanlığı
İl Planlama ve APK Uzman Yardımcılığı Seçme Sınavı
14.11.1998
64.Dış Ticaret Müsteşarlığı
Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavı
14.11.1998
65.Yüksek Seçim Kurulu
Personel Seçme Sınavı
15.11.1998
66.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
21.11.1998
67.Gümrük Müsteşarlığı
Gümrük Komisyonculuğu Sınavı
22.11.1998
68.Gümrük Müsteşarlığı
Gümrük Komisyonculuğu Yardımcılığı Sınavı
22.11.1998
69. BAĞKUR Genel Müdürlüğü
Personel Seçme Sınavı
28.11.1998
70.Maliye Bakanlığı
Maliye Müfettiş Yrd., Hesap Uzman Yrd. ve Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavı
28.11.1998
71. BAĞKUR Genel Müdürlüğü
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
29.11.1998
72.Adalet Bakanlığı
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavı
29.11.1998
73.Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
05.12.1998
74.İş ve İşçi Bulma Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
05.12.1998
75.Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (1998-LES Aralık Dönemi)06.12.1998
76.Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
12.12.1998
77.TC Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
13.12.1998
78.Sosyal Sigortalar Kurumu
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
19.12.1998
79.Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Eleme Sınavı
20.12.1998
80.İş ve İşçi Bulma Kurumu
Personel Seçme Sınavı
27.12.1998ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması