Gazetelerde Yer Alan Haberler (12.03.2015)

BASIN AÇIKLAMASI
(12 Mart 2015)

Gazetelerde Yer Alan Haberler

 Bugün bazı gazetelerde yer alan haberlerde Anayasa Mahkemesi kararına rağmen soruların yayımlanmadığı ve mahkeme kararına uyulmadığı gibi asılsız iddialara yer vermiştir.

Anayasa Mahkemesi 4 Aralık 2014 tarihinde vermiş olduğu karar ile sınavlarda sorulan soruların 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamından istisna sayılmasına ilişkin düzenleme hakkında iptal kararı ve  gerekçeli karar yayımlayıncaya kadar da yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Gerekçeli iptal kararı henüz Resmi Gazetede yayımlanmış değildir. Alınan karar, sınavlarda sorulmuş olan sorulara ilişkin olarak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvuru sahibine bilgi edinme hakkı tanımış olup soruların “internet sitesinde yayımlanmasını” zorunlu kılacak bir içeriğe sahip değildir. Soruların Bilgi Edinme Hakkı Kanununun gösterdiği yollardan biri ile erişime açılması gerektiği yönündeki kararın, zorunlu olarak doğrudan yayımlanması gerektiği gibi algılamak doğru değildir. Böyle bir yorum Anayasamızın 125. Maddesinde yerini bulan ve uygun görülmeyen yargının “yerindelik denetimi” anlamı taşıyacaktır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 19/02/2015 tarihli ve 2015/342 sayılı, 19/02/2015 tarihli ve 2015/387 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere “kamusal sınavlara ait soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının güvenliği açısından özel ortamlarda muhafaza edilebileceği ve yüksek güvenlikli bu ortamlara giriş çıkışın özel usullere tabi olabileceği hususları göz önüne alındığında özel erişim yollarını tercih edebileceği”  ve bu belgelere ilişkin taleplerde “özel erişim usullerinden olan belgeninyerinde incelenmesinin sağlanması”nın geçerli olacağı dikkate alındığında bilgiye erişimin, Kanunun 10. Maddesinde özel erişim yolları arasında gösterilen belgenin yerinde incelenmesi ve not alınmasına imkan sağlanması şeklinde uygulanmasında hak arama hürriyeti, açıklık ve şeffaflık açısından da bir hukuka aykırılık olmadığı açıktır.

Sınavların eşdeğerliğini tesis etmek yani her yıl tekrarlanan, yıl içinde bir kaç kez yapılan ve aynı yerleştirmeye tabi tutulan sınavlara farklı yıllarda veya farklı dönemlerde giren adaylar arasında fırsat eşitliğini zedeleyecek nitelikte bir yıl zor, diğer yıl daha kolay değil de tüm eşdeğer sınavlarda eşit güçlükte sorular yöneltebilmek, yabancı dil sınavları ile başlanıp yaygınlaştırılacak elektronik ortamda randevulu sınav sistemine uygun çok sayıda eşdeğer soru oluşturmak, artan sınavlar karşısında gerekenden çok daha fazla detay içeren güç soruların sorulmasının önüne geçmek yanında Milli Eğitim sisteminin kangren hali olan “sadece sınava yönelik” çalışmayı engelleyerek konuya odaklı çalışmayı teşvik etmek soruların yayımlanmamasının gerekçelerinden sadece bir kaçıdır. Dershanelerin ezberciliğe sevk ederek eğitim sistemimize zarar verdiği gerekçeleriyle kaldırılması sürecinde, soruların yayımlanması ile dershanelerin başka suretlere bürünerek çalışmaya teşvik edilmesi durumu ortaya çıkacaktır. Soru kalıplarını öğrenerek sadece soruyu çözmeye odaklı bir nesil yetiştirmek Ülkemizin eğitim sisteminin geleceği açısından en büyük sorunlardan birisidir. Bu soruna çözüm oluşturmak amacıyla, tüm modern dünya sınav uygulamalarında olduğu gibi sadece örnek soruları yayımlayarak başladığımız uygulamaya, lehimize sonuçlanacak nihai karar ile en kısa sürede dönebilmek ümidiyle, yargının yürütmeyi durdurma kararını uygulamaya yönelik olarak ÖSYM Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır;

“2015-YGS’de sorulan soruların (160 soru) alanlar gözetilerek rastgele seçilen % 20’si (32 soru) sınavın tamamlanmasından hemen sonra tüm telif hakları bedelsiz devredilerek tüm adayların ve ilgililerin erişimine ÖSYM’nin İnternet sitesinden açılacaktır. Soruların geri kalan % 80’i de sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra, 10 gün süreyle, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden adayların TC kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile adayların cevap kağıdı görüntüsü, cevap anahtarı ile birlikte adayların kişisel bilgi edinme amaçlı erişimine açılacaktır. Bu sorulara ait telif hakları bedelli ya da bedelsiz olarak hiç bir kişi veya kuruluşa devredilmeyecek ve bu soruların kişisel ya da toplu her türden paylaşımı (basımı, yayımı, dağıtımı) yasak olacak, paylaşanlar hakkında 5846 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatılacaktır. 2014-YGS soruları hakkında yapılacak uygulama hakkında ise kamuoyu daha sonra bilgilendirilecektir.”

 

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması