ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Duyurusu (15.12.2014)

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca,  2014 KPSSP3  puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz)  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

YAZILIM MİMARI  (1 kişi)

Genel Nitelikler

 • En az 5 yıl çok büyük ölçekli web ya da veri işleme yazılımı geliştirme ve tasarım deneyimine sahip,
 • Unit test, yazılım tasarım ve test deneyimine sahip,
 • Yüksek performanslı scale eden sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesi görev almış,
 • Operasyonel, performans ve scalability sorunlarınn tespit ve çözümünde görev almış,
 • Çok katmanlı uygulama geliştirme mimarilerinde görev almış,
 • Object oriented programming prensiplerine hakim,
 • Design patterns konusunda bilgili ve gerektiğinde kullanmış,
 • Yazılım takım liderliği deneyimine sahip

Tercih Sebepleri

 • Agile programlama deneyimi olan,
 • Yazılım kalite ve konfigürasyon yönetimi süreçlerine uygun çalışabilen,
 • ISO 15504 veya CMMI olgunluk süreçlerinin uyarlanmasında tecrübe sahibi,
 • Windows sistemler konusunda bilgili
 • Milyonlarca kullanıcı ya da transaction desteği sağlayacak, gereksinimlere göre NoSQL ya da SQL bazlı optimum veri saklama yapısının tasarım ve geliştirilmesinde görev almış,
 • NoSQL veritabanı ( cassandra, mongodb, voldemort, hbase, vb) deneyimine sahip,
 • Hdfs/hadoop platformları (pig, hive, flume/scribe) konusunda bilgi sahibi,
 • Büyük ölçekli cache sistemleri (memcached) konusunda bilgi sahibi,
 • Test otomasyon deneyimine sahip

İş Tanımı

 • Çok büyük ölçekli projelerde alt yapı (framework) konusunda çalışacak
 • Yazılım takımına yazılım mimarisi konularında liderlik yapacak, yazılımcılar ile beraber çalışıp yazılım mimarisi konusunda geliştiricilere yol gösterecek.
 • Mevcut kodları gözden geçirecek ve yeni teknolojileri ve metotları mevcut kodlara uygulayacak.
 • Mevcut yazılımcıların gelişmesine katkıda bulunacak
 • Test otomasyonu ve continuous integration ortamlarını kurup işletecek

.NET YAZILIM MÜHENDİSİ (4 kişi)

Genel Nitelikler

 • En az 1 yıl .NET yazılım geliştirme tecrübesi ve en az 3 yıl iş tecrübesi sahibi olmak, (Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl iş tecrübesi, sözleşme ücret tavanının iki katından fazla ücret alacaklar için en az 5 yıl iş tecrübesi ve 3 yıl .NET tecrübesi aranmaktadır. Sözleşme ücret tavanının üç katından fazla ücret alacaklar için en az 5 yıl iş tecrübesi ve en az 5 yıl .NET tecrübesi aranmaktadır)
 • Çok iyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
 • Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 • Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
 • Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

Tercih Sebepleri

 • Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
 • Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,
 • HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,
 • IIS (Internet Information Service) konusunda tecrübeli,
 • Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM konularında bilgi sahibi olmak,
 • SQL Server veritabanı, T-SQL diline hakim olmak,
 • Yüksek performanslı scale eden sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış,
 • .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WCF, MVC konularında deneyimli
 • İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak

İş Tanımı

 • .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
 • Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.
 • Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

JAVA YAZILIM MÜHENDİSİ (1 kişi)

Genel Nitelikler

 • Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,
 • Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
 • Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

Tercih Sebepleri

 • Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
 • Spring, ORM çerçeveleri(Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT kullanmış olmak,
 • Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, angularjs v.b.)  bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
 • Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak

İş Tanımı

 • Ekip arkadaşlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
 • Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde, high-avaliable yazılımlar geliştirmek

İŞ ANALİSTİ / TEST MÜHENDİSİ  (2 kişi)

Genel Nitelikler

 • En az 3 yıl iş tecrübesi sahibi,
 • İş analizi süreç ve metodolojilerine hâkim, proje yönetimi ve yazılım süreç yönetimi konusunda bilgi sahibi,
 • Öğrenmeye açık, analiz yeteneğine sahip, sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine yönelik ilişkiler kurabilen,
 • İş takibinde başarılı ve paydaş sayısı fazla olan işlerde koordinasyon kabiliyeti yüksek,
 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip, 
 • Çözüm odaklı, insiyatif alabilen, sorumluluk sahibi, 
 • İyi seviyede İngilizce bilen,
 • Yazılım Test Teknikleri ve Süreçleri hakkında bilgi sahibi

Tercih Sebepleri

 • Kullanıcı deneyimi konusunda bilgi sahibi olmak. Kullanıcı deneyimi ölçme ile ilgili araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Erişebilirlik standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Test otomasyon scriptlerini geliştirme tecrübesine sahip olmak

İş Tanımı

            İş analisti rolünde aşağıdaki görevleri yapacaktır:

 • Birden fazla ve birbirinden bağımsız projeler ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların yazılım gereksinimlerine dönüştürülmesi, analiz yapılması, dokümante edilmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, programlara veya projelere dönüştürülmesini, hayata geçirilmesini ve devredilmesini takip etmek,
 • Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonun sağlanması,
 • Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,
 • Gereksinim yönetimi aktivitelerini yerine getirmek; gereksinim dokümanlarını hazırlamak,
 • Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,
 • Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek,
 • Yazılım yaşam döngüsü içerisindeki süreçlerde hazırlanan dokümantasyonların standartlara uygunluğunu kontrol etmek,

             Test Mühendisi rolünde aşağıdaki görevleri yapacaktır:

 • İş ihtiyaçları ve analiz doğrultusunda hazırlanmış olan yazılımlarla ilgili fonksiyonel testleri, bütünlük testlerini, kabul testlerini, performans, yük ve diğer testlerin yapılmasını sağlamak ve test sonuç dokümanlarını hazırlamak,
 • İş gereksinimlerinin hazırlanan yazılımla karşılanıp karşılanmadığının kontrol edilmesi,
 • Test senaryoların hazırlanması ve test senaryoları çerçevesinde yazılımı tamamlanan uygulamaların Kalite Kontrol çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Gerçek ortama geçişi yapılmadan önce ilgili projenin uygunluğu noktasında kalitesine onay vermek.

SİSTEM Uzmanı (1 kişi)

Genel Nitelikler

 • En az 3 yıl iş tecrübesi sahibi olmak,
 • Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2008 R2, 2012 ) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( Windows 7, Windows 8 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
 • Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Sunucu donanımları ve yapılandırması ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • En az iki sene veri depolama sistemi yöneticisi ve veri yedekleme yöneticisi olarak çalışmak,
 • Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almayı istemek,
 • Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

Tercih Sebepleri

 • Microsoft Exchange Server 2010 veya 2013 yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
 • VMware sanallaştırma hakkında bilgi sahibi olmak

II-ISTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

1) Başvuru formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)

3) Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir yazılı beyan,

4) Özgeçmiş belgesi,

5) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde 2014  KPSSP3 puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

6) Sabıka kaydına dair yazılı beyan,

7) Çalışma sürelerini gösteren belgeler(Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır),

8) Güncel programlama dillerinden en az ikisini  bildiğine dair belge. ( Genel Şartlar e bendi)

Başkanlığımızın www.osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 15/12/2014 - 26/12/2014 tarihleri arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 26/12/2014 saat 17.00’dır, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2014 KPSSP3  puanının yüzde yetmişi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 90 aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Yapılacak sıralamaya göre 21-22-23/01/2015 tarihinde yapılacak sözlü sınava girecek adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Programlama Dilleri (C#, C++ veya Java),

5- ASP.net gibi web tabanlı uygulama,

6- Bilgisayar Ağları,

7- Bilgi Güvenliği,

8- İşletim Sistemleri,

9- Yazılım mimarisi,

10- Uygulama (Komisyon adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyebilecektir. Bu uygulamada adayın algoritmayı doğru olarak kodlaması, yazılım dilinin kütüphanelerini ve teknolojilerini kullanması, nesne tabanlı programlama bilgisi, test güdümlü programlama bilgisi ve kod kalitesi(refactoring ve tasarım kalıplarının uygulanması) ve veritabanı bilgisi ölçülecektir,

11- Pozisyonla ilgili diğer konular.

Yapılan sınavın sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak - Aralık 2014 tarihleri arası için belirlenen brüt tutar 3.757,34 TL) aşağıdaki tabloda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar belirlenecektir. Başkanlığımız ilan edilen pozisyonlarda tecrübe, öğrenim durumu gibi niteliklere göre belirtilen tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme
 Ücreti Katsayı Tavanı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı

YAZILIM MİMARI

(1 kişi)

4 katına kadar

1 kişi brüt 15.029,36’ya kadar

.NET YAZILIM MÜHENDİSİ

(4 kişi)

1 kişi 4 katına kadar

2 kişi 3 katına kadar

1 kişi 2 katına kadar

1 kişi brüt 15.029,36’ya kadar

2 kişi brüt 11.272,02’ye kadar

1 kişi brüt   7.514,68’e kadar

İŞ ANALİSTİ / TEST MÜHENDİSİ

 (2 kişi)

2 katına kadar

2 kişi brüt   7.514,68’e kadar

SİSTEM Uzmanı

(1 kişi)

2 katına kadar

1 kişi brüt   7.514,68’e kadar

JAVA YAZILIM MÜHENDİSİ

(1 kişi)

4 katına kadar

1 kişi brüt 15.029,36’ya kadar

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları süre içerisinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler.

İlan olunur.

 

 

 

 
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması