ÖSYM, Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Alımı Başvuru Sonuçları ve Sözlü Sınavı Hakkında Duyuru (27.05.2014)

 DUYURU
(27 Mayıs 2014)

ÖSYM, Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Alımı Başvuru Sonuçları ve Sözlü Sınavı Hakkında

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/02/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin 9’uncu fıkrası ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak, 2 (İki) adet sözleşmeli yerli uzman personel alımı için başvuru yapan adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, belirtilen tarih ve saatte ÖSYM Başkanlığı, Bilkent-Ankara adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sözlü Sınav Tarihleri ve Saatleri
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması