ÖSYM Avukat Alımı Sözlü Giriş Sınavı Hakkında Duyuru (30.04.2014)

ÖSYM Avukat Alımı Sözlü Giriş Sınavı Hakkında Duyuru
(30.04.2014)


Başkanlığımızın ; Avukat  alımı için 24.04.2014 tarihinde  yaptığı sözlü sınavda, başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların sonuçları ekte yer almaktadır.

Adayların atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen belgeleri, örnek dilekçe ekinde 09.05.2014 tarihine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına (ÖSYM Bilkent /ANKARA) iletmeleri gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur

ÖSYM BAŞKANLIĞI

BELGELER:

1)   Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

2)   Dört adet vesikalık fotoğraf,(Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik’e göre çekilmiş)

3)   Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

4)   Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

5)   Mal bildirimi,                      

6)   Ortaöğrenim belgesi, (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için)

7)   Yüksek lisans veya Doktora Yapılmışsa Diploma, Avukatlık staj belgesi,

8)   Görev yaptığı kuruma ilişkin yazı. (Kamu kurumunda çalışıyorsa)

 

NOT:

1) Belgeleri ile bizzat başvuracak adaylar, istenen belgelerin aslını ibraz ederek, bir fotokopisi ile başvurmaları durumunda, örneği Başkanlığımızca onaylanacaktır.

Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir.

2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

-ÖSYM Avukat Alımı Sözlü Sınavı Sonuçları

-Örnek Dilekçe

 
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması