Yayımlanmamış Tez Araştırmaları

YAYIMLANMAMIŞ TEZ ARAŞTIRMALARI

1. Aşkar (Perçin), P., (1985), Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Geçerliği, Hacettepe Üniversitesi (Doktora Tezi)

2. Atasagun, A., (1987), Design and Implementation of an Automated Registration System (Özdevinimli Bir Kayıt Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirimi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi)

3. Berberoğlu, G., (1988), Seçme Amacıyla Kullanılan Testlerde Rasch Modelinin Katkıları, Hacettepe Üniversitesi (Doktora Tezi)

4. Gündüz,(Özer), M., (1985), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkezi Açıköğretim Programları (İktisat ve İş İdaresi) Birinci Yıl Uygulamasının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi (Doktora Tezi)

5. Kaptan, F., (1985), ÖSYS Fizik Soruları Üzerinde Bir Nitelik Araştırması, Hacettepe Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi)

6. Kutlu, Ö., (1989), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile İlgili Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi)

7. Onat, E., (1987), Çift Serili Korelasyon Üzerinde Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi)

8. Oral, T., (1985), Lise Başarı Ölçüleri ile ÖSYS Puanları Arasındaki Uyum, Hacettepe Üniversitesi (Doktora Tezi)

9. Tezbaşaran, A., (1991), Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve yerleştirme Sisteminde 1987 Yılında Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi (Doktora Tezi)

10. Tütüncü, M., (1987), Design and Implementation of an Automated Examination System (Özdevinimli Bir Sınav Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirimi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi)

11. Uzer, A. S., (1987), Lise Öğrencilerinin Yükseköğretim Programlarını Tercihleri ile Kendi Yetenek, İlgi ve Mesleki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkiler, Hacettepe Üniversitesi (Doktora Tezi)

12. Sarıyüce, Ö., (1997), Bir Mesleğe Yönelik Program Uygulayan Liselerin Öğrencilerine Üniversiteye Girişte Artı Puan Uygulamasının Öğrenci Tercihleri Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi)

13. Arıkan, S., (2004), The Relationship Between High School and College Quantitative and Verbal Aptitude Test Scores of Students in Turkey (ÖSS ve LES Sayısal ve Sözel puanları arasındaki ilişkiler), The Ohio State University (Yüksek Lisans Tezi).
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması