Testler ve Sınava Hazırlanma ile İlgili Yayınlar

TESTLER ve SINAVA HAZIRLANMA İLE İLGİLİ YAYINLAR

1. ÜSS Testlerine Hazırlanma Kılavuzu, ÜSYM-TEGAP Eğitim Yayınları 1, 1976 (Bu kitapta 1976 yılındaki ÜSS tanıtılmaktadır. Basılmıyor)

2. Test ve Madde Puanları Ayrıştırımı İçin Kılavuz, 1977 (Bu kitapta ölçmecileri ilgilendiren bazı analizlere yer verilmiştir. Basılmıyor)

3. 1975 Yılında Yönetilmiş Olan ÜSS-75 Testlerine ve Bu Testlerdeki Sorulara İlişkin Bazı Ayrıştırma Sonuçları, ÜSYM, AB-10-75-0013, Ankara 1978(Bu kitapta ölçmecileri ilgilendiren bazı analizlere yer verilmiştir. Basılmıyor)

4. ÜSS-76 Test ve Madde Puanlarının Ayrıştırımı Sonuçları, ÜSYM, AB-10-76-0014, Ankara 1978(Bu kitapta ölçmecileri ilgilendiren bazı analizlere yer verilmiştir. Basılmıyor)

5. 1977 ÜSS Test Puanlarının İlk Bilgilere Dayanan Ayrıştırımları, Mart 1979(Bu kitapta ölçmecileri ilgilendiren bazı analizlere yer verilmiştir. Basılmıyor)

6. "AB-10-75-0013, 1975 Yılında Yönetilmiş Olan ÜSS-75 Testlerine ve Bu Testlerdeki Sorulara İlişkin Bazı Ayrıştırma Sonuçları" Raporunun Bir Özeti, ÜSYM, AB-10-75-0014, Ankara 1979(Bu kitapta ölçmecileri ilgilendiren bazı analizlere yer verilmiştir. Basılmıyor)

7. "AB-10-76-0014, ÜSS-76 Test ve Madde Puanları Ayrıştırımı Sonuçları"nın Bir Özeti, ÜSYM, AB-10-76-0015, Ankara 1979(Bu kitapta ölçmecileri ilgilendiren bazı analizlere yer verilmiştir. Basılmıyor)

8. Örneklerle 1981-ÜSYS Birinci Basamak Sınavı "ÜSS", ÜSYM-TAB Eğitim Yayınları 2, 1981(Bu kitapta 1981 yılında uygulanmış olan ilk şekliyle ÜSS tanıtılmaktadır. Basılmıyor)

9. ÜSS, ÖSS, ÖYS Soruları, 1974-1986, 1984-1985-1986 ÖSS ve ÖYS Testleri eklenerek genişletilmiş üçüncü baskı, ÖSYM-TAB Eğitim Yayınları 6, Ankara 1987(Bu kitapta ,sözü edilen yıllarda kullanılmış olan test soruları bulunmaktadır. Basımıyor)

10. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Soru Örnekleri, ÖSYM-TAB Eğitim Yayınları, Ankara 1988

11. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) (Önceki Yıllarda Sorulmuş Bazı Sorular), Almanca-Fransızca-İngilizce, ÖSYM Yayınları, Ankara 1998-4

12. ÖYS'ye Hazırlık (1992-1995), ÖSYM, Mayıs 1996-5

13. ÖSS'ye Hazırlık (1991-1996), ÖSYM, Ekim 1996-6

14. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Kapsam ve Soru Örnekleri, ÖSYM-TAB Eğitim yayınları, Ankara 1997(Başvurma kılavuzu ile birlikte verilmektedir)
 
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması