Basılmış Araştırma ve İncelemeler

BASILMIŞ ARAŞTIRMA ve İNCELEMELER

1. ÜSYM, (1978), Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Çalışma Raporu (1974 Aralık - 1977 Aralık Dönemi).(Hizmete Özel)

2. Mustafa Ökten, İsmail Dündar, (197-), Ortaöğretimde Uygulanan Programlar, Lise ve Dengi Meslek Okulları, ÜSYM(Baskısı Kalmamıştır)

3. ÜSYM, (197-), Ortaöğretim İkinci Devresini Oluşturan Okullar ve Uygulanan Programlar

4. Dr. Hüseyin Leblebici, Ayşe Şölçün, (1978), 1977 Üniversitelerarası Seçme Sınavına Katılan Adayların Sosyal, Ekonomik ve Eğitimsel Nitelikleri Üzerine Bir İnceleme, ÜSYM, AB-40-77-0010

5. Dr. Fethi Toker, Renan Samurçay, (1978), Üniversitelerarası Seçme Sınavına Giren Adayların Yükseköğretim Programlarını Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, ÜSYM, AB-40-77-0011

6. Dr. Fethi Toker, (1979), Yükseköğretime Geçişte Fırsat Eşitliği, ÜSYM

7. M. Ali Erhan, (1979), Veri İletişimi (Data Communication), ÜSYM-BİB Eğitim Yayınları No.3

8. Dr. Kamil Kozan, Esin Tezer, (1979), Üniversitelerarası Seçme Sınavı Geçerlik Araştırması, ÜSYM, AB-20-77-0020

9. Dr. Yahya Özsoy, Nazım Bayata, (1979),Yükseköğretim Öğrencileriyle Yükseköğretim Çıkışlıların Yeniden Üniversitelerarası Seçme Sınavına Girmeleri Sorunu, ÜSYM, AB-40-77-0012

10. ÜSYM, (1980), İki Aşamalı Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınav Sistemi

11. ÜSYM, (1980), İki Aşamalı Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınav Sistemi, KY-02-80-0002

12. ÜSYM, İki Aşamalı Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınavının Temel İlkeleri, (Aynı adı taşıyan diğer iki yayından farklı bir kitapçık).

13. Dr. Yahya Özsoy, Nazım Bayata, (1980), Üniversitelerarası Seçme Sınavında Yabancı Dil Sınavının Yeri, ÖSYM, AGB (Baskısı Kalmamıştır)

14. Prof.Dr. Durmuş Ali Özçelik, (1981), Okullarda Ölçme ve Değerlendirme, ÜSYM-Eğitim Yayınları 3.

15. Prof.Dr. Durmuş Ali Özçelik, (1981), Araştırma Teknikleri: Düzenleme ve Analiz, ÜSYM-Eğitim Yayınları 4.

16. Dr. Fethi Toker, (1981), Ortaöğretim Yıl Sonu Başarı Ortalamalarının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Puanlarına Katılması, ÖSYM.

17. Prof.Dr. Durmuş Ali Özçelik, Dr. Fethi Toker, Dr. Kamil Kozan, Doç. Dr. Yahya Özsoy, Prof. Dr. Cemal Yıldırım, Prof. Dr. Arif Payaslıoğlu, (1982), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Geçerliğinin Araştırılmasında Kullanılan Yöntemlere İlişkin Bazı Sorunlar, ÖSYM, AGB-0010.

18. Dr. Fethi Toker, Prof.Dr. Altan Günalp, (1982), Recent Changes in the System of Higher Education in Turkey, ÖSYM

19. Prof. Dr. Cemal Yıldırım, (1983), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Öğretmenler için El Kitabı), ÖSYM Eğitim Yayınları 7, (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş üçüncü baskı)

20. Prof. Dr. Arif Payaslıoğlu, (1985), Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, ÖSYM, AGB-0012.

21. Doç. Dr. Yahya Özsoy, Nilgün Gürkan, (1985), Özürlü Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında Durumları, ÖSYM, AGB-0014.

22. ÖSYM, (1986), Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemindeki Değişiklikler.

23. Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu, (1989), Eğitimde Yörelerarası Dengesizliğin Neresindeyiz? 1965-1976-1987, ÖSYM, AGB-0016.

24. Prof.Dr. Yaşar Baykul, (1989), ÖSS ile Yoklanan Bilgi ve Beceriler Farklı Okul Tür ve Sınıflarında Ne Ölçüde Kazanılmaktadır? ÖSYM, TAB Eğitim yayınları-9.

25. ÖSYM, (1989), Sayın Altan Günalp'in Anısına

26. Dr.Fethi Toker, (1990), Liselerde Ders Sistemi(Baskısı Kalmamıştır)

27. Dr. Fethi Toker, (1990), Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Esasları ve Bu Sistemde Yapılması Düşünülen Değişiklikler(Baskısı Kalmamıştır).

28. Prof.Dr. Yaşar Baykul, (1990), İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı ile İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler, ÖSYM Yayınları, Ankara 1990-1.

29. Prof. Dr. Arif Payaslıoğlu, Lütfi Durmaz, (1990), Üniversitelere Olan Talebin Yoğunluğunun Nedenleri ve Özellikleri Konusunda Bir Araştırma, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1990-10.

30. ÖSYM, (1990), Higher Education in Turkey, CEPES, UNESCO (ÖSYM tarafından hazırlanıp bastırılmıştır).

31. Dr. Durmuş Ali Özçelik, (1992), Ölçme ve Değerlendirme, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1992-2

32. Prof.Dr. Durmuş Ali Özçelik, (1992), Eğitim Programları ve Öğretim (Genel Öğretim Yöntemi), ÖSYM Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara, 1992-3 (ilk baskısı 1987, ikinci baskısı 1989)

33. Prof. Dr. M. Fuat Turgut, Doç. Dr. Yaşar Baykul, (1992), Ölçekleme Teknikleri, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1992-1.

34. Bozkurt Güvenç, (1992), Seçilmiş Bazı Ülkelerde Yükseköğretime Geçiş, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1992-4.

35. Üstün Dökmen, (1992), TC Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1992-5.

36. Prof. Dr. Arif Payaslıoğlu, Tevfik Öz, Recep Sadık, (1992), 1991-ÖSYS Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, Adayların Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Sınavdaki Başarıları, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1992-6.

37. Prof. Dr. Yıldız Kuzgun, (1998), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Adayları için Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi, ÖSYM Yayınları, Genişletilmiş Dördüncü Basım, Ankara, Mayıs 1998 (Önceki basımları 1985, 1989 ve 1995 yıllarında yapılmıştır).

38. Prof.Dr. Yıldız Kuzgun, (1995), Kendini Değerlendirme Envanteri, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1995-6 (1988 ve 1990 yıllarında iki baskı yapmıştır. Bu yayın, Envanter, El Kitabı, Cevap Kâğıdı ve Geçerlik ve Güvenirliğe İlişkin Çalışmalar adını taşıyan kitapçıklardan oluşan bir paket halinde hizmete sunulmaktadır).

39. Prof.Dr. Durmuş Ali Özçelik, (1997), Test Hazırlama Kılavuzu, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, ÖSYM Eğitim Yayınları 8, 1997 (İlk iki baskısı 1981 ve 1989 yıllarında yapılmıştır).

40. Dr. Fethi Toker, (1997), Türkiye'de Yükseköğretime Giriş, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1997-3.

41. ÖSYM, (1997), Yükseköğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi.

42. ÖSYM, (1997), Selection and Placement of Students in Higher Education Institutions in Turkey, (Revised Ed.), Ankara, (İlk iki baskısı 1984 ve 1988 yıllarında yapılmıştır).

43. Prof.Dr. Yıldız Kuzgun, (1997), Rehberlik ve Psikolojik Danışma, ÖSYM Yayınları, Beşinci Baskı, Ankara, 1997-7 (Önceki baskıları 1988, 1991, 1992 ve 1995'te yapılmıştır).

44. Mehmet Altunay, Erkan Fişenk, Zuhal Okyay, (1997), ÖSYM 1997, (albüm)

45. Ortaöğretim Kurumlarına Göre 1999 Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçları

46. Prof.Dr. Yaşar Baykul Eğitimde ve Psikolojide ölçme (2000)
 

 
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması