2009-İcra: Düzeltme (22.10.2009)

2009–İcra: Düzeltme

(22.10.2009)

03.10.2009 tarihinde uygulanan T.C. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın A kitapçığındaki 16. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 11. sorunun doğru cevabının E olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında olmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, bu sorunun söz konusu testi cevaplayan adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI