Sınava İlişkin Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

2012 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme/Yazılı Sınavı

(2012-Sayıştay Eleme/2012-Sayıştay Yazılı)

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2012 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2012-Sayıştay Eleme), 21 Ekim 2012 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecektir.

Sınava başvurular, 3-19 Eylül 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu, nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Eleme sınavının yapılacağı 21 Ekim 2012 tarihinde 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olanların (21 Ekim 1977 ve daha sonraki doğumlular) adayların başvuruları kabul edilecektir. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri (kimlik/iletişim bilgileri, mezun olduğu üniversite/fakülte/YO, lisans programı, mezuniyet yılı, seçimlik grup bilgisi vb.) ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidir. 

Adaylar, sınava başvuru yapmadan önce Sayıştay Başkanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeli, tüm başvuru koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmalıdırlar. 

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.  

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için adaylara İnternet erişim şifresi başvuruda verilmektedir. Yeniden şifre edinmek isteyen adaylar, başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni en geç 15 Ekim 2012 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava, İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.). Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Yöneticilerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet adresinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek Testi : Türkçe, Matematik ile ilgili seçmeli sorulardan,

Genel Kültür Testi : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Sanat Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi, Güncel, Ekonomik ve Sosyal Olaylarla ilgili seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi;

a)     İktisat Testi : İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Para-Banka-Kredi ile ilgili seçmeli sorulardan,

b)    Maliye Testi : Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi ile ilgili seçmeli sorulardan,

c)     Hukuk Testi : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ile ilgili seçmeli sorulardan

oluşacaktır.

Adaylar, Eleme Sınavında testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap
kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunarak bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanını oluşturacaktır. Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi, İktisat Testi, Maliye Testi ve Hukuk Testine ait ham puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her 5 test ayrı ayrı olmak üzere bu dağılımlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın her teste ait (Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi, İktisat Testi, Maliye Testi ve Hukuk Testi) standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Eleme sınavı değerlendirmesinde; hukuk %25 (yüzde yirmi beş), maliye %25 (yüzde yirmi beş), iktisat %20 (yüzde yirmi), genel yetenek %20 (yüzde yirmi) ve genel kültür %10 (yüzde on) oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanacaktır.

Her testin ağırlıklı puan toplamı, adayın ağırlıklı puanını oluşturacaktır. Ağırlıklı puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.

                                              30[2(AP-X)-S]
        SES Puanı = 70+        __________________

                                        [2(B-X)]-S

SES    : Sayıştay Eleme Sınavı

AP        : Adayın ağırlıklı standart puanı

X          : Ağırlıklı puanların ortalaması

S          : Ağırlıklı puanların standart sapması

B          : Ağırlıklı puanların en büyüğü

Değerlendirme sonunda adaylar, en yüksek SES puanlı adaydan başlamak üzere puan sırasına konulacaktır.  SES puanlarının eşit olması durumunda; sırasıyla hukuk, maliye, iktisat, genel yetenek ve genel kültür testleri ağırlıklı puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. 45 kişilik kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılacaktır. Sonuncu adayla aynı puanı alan diğer adaylar da eleme sınavını kazanmış sayılacaktır.

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, yazılı sınavların yerini, tarihini ve saatini gösteren, “Yazılı Sınava katılmaya hak kazandınız.” ibaresi yer alan sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.     

ÖSYM, Eleme Sınavında 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjan dışında kalan adaylara ait Sınav Sonuç Bilgisinde “Sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısının beş katını aşmayacak sayıda kişi eleme sınavını kazanmış sayılır.” şeklindeki ilgili Yönetmelik hükmü gereğince “Yazılı Sınava çağrılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

70’in altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ifadesi yer alacaktır.

Eleme Sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen Yazılı Sınav iki oturum hâlinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

1. Oturum: 15 Aralık 2012 Cumartesi

2. Oturum: 16 Aralık 2012 Pazar

I- HUKUK:09.30-11.30

1-     Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku

2-     İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı

3-     Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku

4-     Borçlar hukuku; genel esaslar

II- MALİYE:13.30-15.30

1-       Maliye teorisi

2-       Maliye politikası

3-       Bütçe

4-       Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

III- İKTİSAT:09.30-11.30

1-       İktisat teorisi

2-       Mikro iktisat

3-       Makro iktisat

4-       İktisat politikası

5-       Para-banka-kredi

IV- KOMPOZİSYON:13.30-14.30

(Kompozisyon, bir A4 sayfasını
geçmemelidir.)

V- SEÇİMLİK GRUP: 14.30-15.30

1-     Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletmeler, ticari şirketler ve kıymetli evrak

2-     Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi 

 

Eleme Sınavında başarılı olan adaylara uygulanacak Yazılı Sınav klasik usule göre düzenlenecektir. Yazılı sınav soruları Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Yazılı kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak 45 kişilik kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır.

70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 45 kişilik kadro sayısının en az üç katına ulaşmadığı takdirde aritmetik ortalamalar;
Puanlama                                                          

                   P = Adayın puanı

                  X = Adayın ders gruplarından aldığı puanın aritmetik ortalaması

                  µ  = Aritmetik ortalamalarının ortalaması

                  σ = Aritmetik ortalamalarının standart sapması

formülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Burada k, kadro sayısının en az üç katı kadar adayın puanının 70 puan barajının geçmesini sağlayacak şekilde belirlenir.

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.     

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, soruların İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.

Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 3-19 Eylül 2012 tarihleri arasında, Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına 50,00 TL yatıracaklardır. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Sınava başvuran adaylar sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. 
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması