2012-Seviye Tespit Sınavı (STS) 2.Aşama: Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Cevap Kâğıtları ile Soru Kitapçıklarının Görüntülenmesi (14.06.2012)

BASIN DUYURUSU
(14 Haziran 2012)

2012-Seviye Tespit Sınavı  (STS) 2.Aşama :
Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve
Cevap Kâğıtları ile Soru Kitapçıklarının Görüntülenmesi

27 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2012-STS 2.Aşama Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları 14 Haziran 2012 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Bu sınava ait soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının görüntüleri ile cevap anahtarları, sınava giren adayların kendi soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını inceleyebilmeleri amacıyla 14 Haziran 2012 günü saat 10.00’dan itibaren erişime açılacaktır. Adaylar kendi cevap kâğıtlarının görüntüsünü, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir. Ayrıca; sınavda kendi cevap kâğıtlarına kodladıkları soru kitapçığı numarasına ve bu kitapçıkta yer alan sorulara da http://skgs.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile erişebileceklerdir. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve görüntülemek istedikleri soru numarasını seçtiklerinde ekranda soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabını görebileceklerdir.

Aday dışındaki ilgililerde http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/arsiv/SoruKitapcikKodlari bağlantısından önce görüntülemek istedikleri soru kitapçık numarasını belirleyecekler, http://skgs.osym.gov.tr internet adresinde de belirledikleri soru kitapçık numarasını ve görüntülemek istedikleri soru numarasını seçerek ilgili soruya ulaşabileceklerdir.

Bu uygulama, adayı ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

NOT: Bu sınava ait Temel Soru Kitapçığında yer alan 65. Soru bilimsel denetçilerin değerlendirmeleri sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunun 2012/20 nolu toplantısında görüşülmüş ve 2012/20.17 numaralı kararı ile iptal edilmiştir. Bu sınava katılıp cevap kağıdında işaret bulunan adayların sınav sonuçları bu soruya doğru cevap verdikleri hesaplamasıyla yeniden yapılmış ve adayların sonuçlarına yansıtılmıştır. Bu karar doğrultusunda denklik elde etme hakkı kazanan adaylara ayrıca yazılı tebliğat yapılmıştır. (19.11.2012)

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2012-STS 2. Aşama Sonuçları
2012-STS 2. Aşama Sonuçlarına İlişkin Sayısal BilgilerÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması