2012 Yılında Uygulanacak Olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Hakkında Açıklama (19.10.2011)

BASIN DUYURUSU

(19 Ekim 2011)

 

2012 Yılında Uygulanacak Olan

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Hakkında Açıklama 
 

2012-TUS İlkbahar Dönemi Sınavı, 22 Nisan 2012 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecektir. Sınavın sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi-1, öğleden sonra oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi-2 ile Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanacaktır. Tüm testlerde 120 soru bulunacak ve sınav süreleri 2,5 saat (150 dakika) olacaktır. Böylece tıp fakültesi mezunu adaylar ile tıp dışı meslek mensupları adayların her birinin cevaplandıracağı soru sayısı 240 olacaktır. Sınavın sabah oturumu 9.30’da, öğleden sonraki oturumu 13.30’da başlayacaktır. Testlerdeki alanların soru sayıları ve testteki yüzdesi aşağıda verilmiştir:

 

Alanlar

Testteki

Testteki

 

Soru Sayısı

Yüzdesi

 

Anatomi

14

13

 

Histoloji ve Embriyoloji

8

7

Temel Tıp Bilimleri Testi-1

Fizyoloji

10

8

22 Nisan 2012, 9.30

Tıbbi Biyokimya

22

18

2,5 saat (150 dakika)

Tıbbi Mikrobiyoloji

22

18

 

Tıbbi Patoloji

22

18

 

Tıbbi Farmakoloji

22

18

TOPLAM

120

100

 

Alanlar

Testteki

Testteki

 

Soru Sayısı

Yüzdesi

Temel Tıp Bilimleri Testi-2

Histoloji ve Embriyoloji

6

5

22 Nisan 2012, 13.30

Fizyoloji

6

5

2,5 saat (150 dakika)

Tıbbi Biyokimya

54

45

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

54

45

TOPLAM

120

100

 

Alanlar

Testteki

Testteki

 

Soru Sayısı

Yüzdesi

Klinik Tıp Bilimleri Testi

Dahiliye Grubu

42

35

22 Nisan 2012, 13.30

Pediatri

30

25

2,5 saat (150 dakika)

Cerrahi Grubu

36

30

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

12

10

TOPLAM

120

100

2012 yılında ilk kez uygulanacak olan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 22 Nisan 2012 tarihinde öğleden sonra tek oturumda gerçekleştirilecektir. Sınavda Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi ve Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi olmak üzere iki test bulunacaktır. Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi'nde ise 80 soru yer alacaktır. Adaylar tek oturumda toplam 120 soru cevaplayacaklardır. Sınav süresi 2,5 saat (150 dakika) olacaktır. Sınav 13.30’da başlayacaktır. Testlerdeki alanların soru sayıları ve testteki yüzdesi aşağıda verilmiştir:
 

 

Alanlar

Testteki

Testteki

 

Soru Sayısı

Yüzdesi

 

Anatomi

6

15

Diş Hekimliği Temel

Histoloji ve Embriyoloji

4

10

 Bilimler Testi

Fizyoloji

6

15

22 Nisan 2012, 13.30

Tıbbi Biyokimya

6

15

2,5 saat (150 dakika)

Tıbbi Mikrobiyoloji

6

15

 

Tıbbi Patoloji

4

10

 

Tıbbi Farmakoloji

4

10

 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

4

10

TOPLAM

40

100

 

Alanlar

Testteki

Testteki

 

Soru Sayısı

Yüzdesi

 

Protetik Diş Tedavisi

10

12,5

Diş Hekimliği Klinik

Restoratif Diş Tedavisi

10

12,5

 Bilimler Testi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

10

12,5

22 Nisan 2012, 13.30

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

10

12,5

2,5 saat (150 dakika)

Periodontoloji

10

12,5

 

Ortodonti

10

12,5

 

Endodonti

10

12,5

 

Çocuk Diş Hekimliği

10

12,5

TOPLAM

80

100


2012 yılında TUS ve DUS Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacaktır.

İlgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, TUS ve DUS sonuçlarına göre adayların yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya  Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Ayrıca,  “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ninGeçici Madde 12-(ek:7/6/2011-2011/1985 k.)(1) 2011 Sonbahar TUS’u için mesleki yabancı dil sınavı son kez yapılır. TUS mesleki yabancı dil sınav sonuç belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir.” hükmü gereğince geçerli bir mesleki yabacı dil sınav sonuç belgesine sahip adayların belgeleri 2014-TUS Sonbahar dönemine kadar geçerlidir.  

TUS ve DUS adaylarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması