YLSY: Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme

DUYURU
(27 Kasım 2013)

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları
Seçme ve Yerleştirme (2013-YLSY) Kılavuzundan Yerleştirme İçin
Tercih Yapan/Tercih Yapacak Olan Adayların Dikkatine

2013-YLSY Kılavuzu Tablo-8’de aşağıda yer alan alanlarda, mezuniyet alan kodu bulunmasına rağmen, ilgili satırın alt kısımlarında yer alan bazı lisans programlarının adı, başvurabilecek mezuniyet alanlarında görünmediğinden, Tablo bu bilgiler görünür şekilde yenilenerek yayımlanmıştır. Bu nedenle, tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların, değişiklik yapmak istedikleri tercihlerini ayrıntılı olarak belirttikleri kılavuz ekindeki dilekçeyi, 28 Kasım 2013 saat 17.00’ye kadar Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Adayların tercihlerini yaparken Kılavuzda yapılan düzenlemelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2013-YLSY adaylarına önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kurum

Kodu

Kurum Adı

Yurt Dışında Öğrenim

Görülecek Alan

Başvurabilecek Mezuniyet Alanları

Başvurabilecek Lisans

Mezuniyet Alan Kodları

1037002

Atatürk Ü.

Ermenistan Çalışmaları (Türkiye- Ermenistan İlişkileri,  Ermeni Edebiyatı, Kültürü,  ekonomisi, tarihi vb. alanlarda çalışmak üzere)

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sosyoloji, İktisat, Ermeni Dili ve Edebiyatı, Antropoloji

3352, 3237, 3313, 6324, 3371, 3319, 3213, 9193, 3108

1037001

Atatürk Ü.

İran Çalışmaları (Türkiye- İran İlişkileri, İran kültürü, ekonomisi, edebiyatı, tarihi vb. alanlarda çalışmak üzere)

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sosyoloji, İktisat, Fars Dili ve Edebiyatı, Antropoloji

3352, 3237, 3313, 6324, 3371, 3319, 3213, 3179, 3108

1011007

Ankara Sos. Bil. Ü.

Çin Çalışmaları ( Türkiye- Çin İlişkileri, Çin tarihi, edebiyatı, kültürü, ekonomisi vb. çalışmak üzere)

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Sosyoloji, İktisat, Çin Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Tarih Öğretmenliği

3352, 3237, 3313, 6324, 3319, 3213, 3144, 3108, 3371

1011009

Ankara Sos. Bil. Ü.

Japonya Çalışmaları (Türkiye- Japonya İlişkiler, Japon edebiyatı, kültürü, ekonomisi, tarihi vb. çalışmak üzere)

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Sosyoloji, İktisat, Japon Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Tarih Öğretmenliği

3352, 3237, 3313, 6324, 3319, 3213, 3231, 3108, 3371

1011008

Ankara Sos. Bil. Ü.

Uzakdoğu çalışmaları (Türkiye-Malezya, Singapur, Endonezya

ilişkileri veya bu ülkelerin kültür,edebiyat, sosyal yapı, ekonomi,

tarihi vb.üzerine çalışmak üzere)

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Sosyoloji, İlgili ülke dil ve edebiyatı, lisans programları, İktisat , Antropoloji,

Tarih Öğretmenliği

3352, 3237, 3313, 6324, 3319,

3213, 3108, 3371, İlgili ülke dil ve

edebiyatı lisans programları

1062002

KTÜ

Ortadoğu Çalışmaları (Türkiye- Ortadoğu İlişkileri, Ortadoğu kültürü, tarihi, edebiyatı vs. çalışmak üzere)

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Sosyoloji, İktisat, Arap Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Tarih Öğretmenliği

3352, 3237, 3313, 6324, 3319, 3213, 3109, 3108, 3371

1038001

Osmangazi Ü.

Orta Asya Çalışmaları (Orta Asya

ülkeleri kültürü, tarihi, ekonomisi

vb. alanlarda çalışmak üzere)

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sosyoloji, İktisat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Antropoloji, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Kazak Dili ve Edebiyatı, Kazak Tarihi, Kırgız Dili Öğretmenliği, Kırgız Dili ve Edebiyatı, Özbek Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Öğretmenliği, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Rus Filolojisi, Rusça Öğretmenliği

3352, 3237, 3313, 6324, 3371,

3319, 3213, 3139, 3108, 4211,

8343, 4301, 4302, 4304, 4305,

4330, 3293, 9311, 9375, 4341, 4342

1087014

R.T.Erdoğan Ü.

Rusya Çalışmaları (Türkiye- Rusya İlişkileri,  Rus Edebiyatı, Kültürü, ekonomisi, tarihi vb. konularında çalışmak üzere)

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sosyoloji, İktisat, Antropoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Öğretmenliği, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Rus Filolojisi, Rusça Öğretmenliği

3352, 3237, 3313, 6324, 3371, 3319, 3213, 3108, 3293, 9311, 9375, 4341, 4342

1094001

Trakya Ü.

Balkan Çalışmaları (Türkiye -Balkan İlişkileri, Balkan kültürü, edebiyatı veya tarihi konularında çalışmak üzere)

Uluslararası ilişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Sosyoloji, İktisat, Antropoloji, Tarih Öğretmenliği, Balkan Dilleri ve Edebiyatıyla ilgili tüm Bölümler

3352, 3237, 3313, 6324, 3319, 3213, 3108, 3371, Balkan Dilleri ve Edebiyatıyla ilgili tüm Bölümler