ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2015-ÖSYS Görme Engelliler Kılavuz Dosyaları

TÜMÜNÜ İNDİR (Kılavuza ait tüm dosyaları indirmek için tıklayınız...)

001 - Giriş 
002 - İçindekiler
003 - 1.Yükseköğretime Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi
004 - 2.1.Kimler Başvurabilir
005 - 2.2.YGS'ye Girme Zorunluluğu var mıdır?
006 - 2.3.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır
007 - 2015-ÖSYS Aday Başvuru Formu
008 - 2.4.2015-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?
009 - 1.T.C.Kimlik Numarası
010 - Liste1.2015-YGS-LYS Sınav Merkezleri
011 - 2.6.Başvuru Sınav Ücreti Ne Kadar ve Nasıl Yatırılacaktır?
012 - 2.5.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?
013 - 2.7.Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar?
014 - 3.1.YGS de Hangi Testler Yer Alacaktır?
015 - 3.2.YGS'ye Girerken Aday Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?
016 - 3.3Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?
017 - Sekil-4 YGS Soru Kitapçığı Kapağı Örneği
018 - Sekil-5 YGS Cevap Kağıdı Örneği
019 - 3.4.YGS Nasıl Uygulanacaktır
020  -3.5.YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?
021 - 3.6.Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?
022 - 3.7.Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrak Teslim Edeceklerdir?
023 - 3.8.Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?
024 - 3.9.Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?
025 - 3.10.YGS'nin Değerlendirilmesi - 3-11 YGS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır
026 - 3-10-2 YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır
027 - 3-10-3 YGS Duyuruları Nasıl Duyurulacaktır
028 - Sayfa 21 Sekil 6 YGS ve LYS’ de Elde Edilecek Puanlara Göre YO Programları
029 - 4- Lisans Yerleştirme Sınavları
030 - 4-1 Matematik Testi LYS1
031 - 4-2 Fen Bilimleri Sınavı LYS2
032 - 4-3 Edebiyat - Coğrafya Sınavı LYS3
033 - 4-4 Sosyal Bilimler Sınavı LYS4
034 - 4-5 Yabancı Dil Sınavı LYS5
035 - 4-6 LYS' nin Değerlendirilmesi - 4-6-1 LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?
036 - 4-6-2 LYS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır
037 - 4-6-3 LYS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır
038 - 5 AO Programlarına Yerleştirmede Kullanılacak Puanlar
039 - 6 OBP - 6-1 OBP Nasıl Hesaplanacaktır
040 - 6-2 OBP Puanlara Nasıl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır
041 - MTOK' larından MYO ile AÖ Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş
042 - 8 Yerleştirme
043 - 8-1 2015 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
044 - 9 Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi
045 - 10-1 Okul Birincileri
046 - 10-2 YÖK Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar
047 - 10-3 Tübitak Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar
048 - 10-4 Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar
049 - 10-5 Engelli-Sağlık Sorunu olan Adaylar ve Sağlık Durumu-Engel Formunun Doldurulması
050 - Engelli Adaylara Sınav Uygulamaları - Görme Engeli Olan Adaylar
051 - İşitme Engeli Olan Adaylar
052 - Bedensel Engeli Olan Adaylar
053 - Diğer Engeli Olan Adaylar
054 - Geçici Engeli Olan Adaylar
055 - Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Aciklamalar
056 - Engel - Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler
057 - Engelli Adayların Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgileri
058 - Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler
059 - 10-6 KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören Adaylar
060 - 10-7 Yurt Dışında Yüksek Öğrenim Görmek İsteyenler
061 - 10-8 Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almıs Olan Adaylar
062 - 10-9 Kimlik-İletişim-Eğitim- Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar
063 - 10-10 Diplomalarında Diploma Notları Yazılı Olmayanlar
064 - 11 ÖSYM ile Yazışmalar
065 - 12- Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler
066 - 13 Türkiye'deki Yüksek Öğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek
067 - Tablo-1A YGS 'deki Testler ve Kapsamları
068 - Tablo-1B YGS Puan Türleri
069 - Tablo-1C LYS 'lerdeki Testler
070 - Tablo-1E ALYS Puanlarının Hesaplanabilmesi İçin
071 - Tablo-1E LYS Puan Türleri
072 - Tablo-1E LYS Puan Türleri
073 - Tablo-1E LYS Puan Türleri
074 - Tablo-1E LYS Puan Türleri
075 - Tablo-1F YOP Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir
076 - Tablo-3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları
077 - Tablo-3B-1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları ile Aynı Alanlardaki Lisans Programları
078 - Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi - Turizm Fakültesi Lisans Programları
079 - Tablo-3C
080 - Tablo-4 Önlisans Programları Öğretim Süreleri ve Puan Türleri
081 - Tablo-4 Lisans Programları Öğretim Süreleri ve Puan Türleri
082 - Tablo-5
083 - Tablo-6 Okul Türleri ve Kodları
084 - Tablo-7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları
085 - Kara Deniz ve Hava Harp Okullarına Genel Başvuru Koşulları
086 - Kara Harp Okulu
087 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
088 - Deniz Harp Okulu
089 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
090 - Hava Harp Okulu
091 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
092 - Kara - Hava - Deniz - Jandarma ve GATA Sağlık MSO Genel Başvuru Koşulları
093 - Kara Kuvvetleri Astsubay MYO
094 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
095 - Deniz Astsubay MYO
096 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
097 - Hava Astsubay MYO
098 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
099 - Jandarma Astsubay MYO
100 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
101 - GATA Sağlık Astsubay MYO
102 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
103 - Açık Öğretim Programlarına Kaydolmalarına İlişkin Esaslar
104 - Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları
105 - Dilekçe İle İlgili Açıklamalar
106 - Genel Amaçlı Dilekçe
107 - Sağlık Engel Durumu İle İlgili Kurallar
108 - Genel Kurallar
109 - 2015 1 ÖSYS Ücretleri
110 - 2015 2 ÖSYS Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar
111 - 2015 3 ÖSYS Yurt Dışından Başvuranlar İçin Ödeme

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması