2010-YÖS: Başvurular (22.02.2010)

 

            2010-YÖS: Başvurular

   (22 Şubat 2010)

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 18.02.2010 tarihli toplantısında Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarda aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

“B- Başvuracak Adaylar:

a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla

    1) Yabancı uyruklu olanların

    2) TC veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların başvurularının kabul edilmesine,

b)Adaylardan 

    1) T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların  (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

          2) 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

          3) T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,

          4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların

        başvurularının kabul edilmemesine karar verilmiştir.”

    Kamuoyuna duyurulur.

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI