2010-YÖS: Başvurular (15.02.2010)

2010-YÖS: Başvurular

   (15 Şubat 2010)

 

           Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Mayıs 2010 tarihinde yapılacaktır..

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuran adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

(a)  yabancı uyruklu (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olanlar

(b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin

(c)  TC veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların

başvuruları kabul edilecektir.

          Sınava başvurular, 15 - 26 Şubat 2010 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapılacaktır.

          Sınava  katılmak isteyen adaylar, 2010-YÖS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formundan  oluşan başvuru   evrakını,   başvuru süresi içinde ÖSYM’nin web sayfasından edinebileceklerdir. Kılavuz basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

          Sınav ve başvuruların nasıl yapılacağına ait ayrıntılı bilgi 2010-YÖS Kılavuzundan edinilebilir.

          Kamuoyuna duyurulur.

  

Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN

Başkan
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması