TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2010-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME: TERCİH İŞLEMLERİ

(30.06.2010)

2010 Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) İlkbahar Dönemi sonunda boş kalan kontenjanlara Ek Yerleştirme yapılacaktır. Adaylar kayıt yaptırılmayan veya yerleştirmeden boş kalan kontenjanlara tercihlerini 30 Haziran - 5 Temmuz 2010 tarihleri arasında ÖSYM'ninhttp://www.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.

2010-TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünü karşılamak gerekir.

          a) 17 - 18 Nisan 2010 tarihlerinde yapılan 2010-TUS İlkbahar Dönemi sınavlarına girmiş olmak.

          b) 2010-TUS İlkbahar Dönemi sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak.

          c) Ek yerleştirmede tercih edilen programın 2010-TUS İlkbahar Dönemi merkezi yerleştirme sonunda oluşan en küçük puana aynı puan türünde eşit veya daha yüksek bir puana sahip olmak.

Danıştay 8. Dairesinin 2009/7855 sayılı yürütmeyi durdurma kararının , Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 18.02.2010 tarih ve 2009/1052 sayılı kararı doğrultusunda yapılacak düzenlemeye kadar yargı kararları doğrultusunda Tıp Dışı Meslek Mensupları için açılmış olan uzmanlık eğitimi kontenjanlarına “Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü” ve “Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimleri Bölümü” mezunu adayların tercihleri alınmayacak ve yerleştirme yapılmayacaktır.

Adaylar, 2010 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme ile ilgili danışma için (0 312) 298 80 50 numaralı telefona başvurabilirler.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                      ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması