TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU
(26 Ocak 2015)

2013-TUS Sonbahar Dönemi İdare Mahkemesi Kararıyla İptal Edilen 6 Soru Sonrası Yapılacak İşlemler Hakkında Açıklama

2013-TUS Sonbahar Dönemi Sınavına İlişkin Ankara 10. İdare Mahkemesinin 23.09.2014 tarihli ve 2014/2 E. Sayılı dosyasında bahsi geçen 6 soru hakkında verilen Yürütmeyi Durdurma Kararının uygulanması için yapılan değerlendirme işlemi, yeni oluşan sınav sonuçlarına göre, yeni yasal sorunlar oluşturmamak üzere adaylardan tercihlerinin alınması ve yapılacak yerleştirme yönteminin belirlenmesi konusu ilgili kurumlarla görüşülmüş ve yeniden yapılacak yerleştirme işleminin aşağıdaki doğrultuda yapılması hususunda mutabakata varılmıştır:

Tercihlerin yapılması:

1)      2013-TUS Sonbahar Dönemi Sınavının yeni değerlendirme (6 sorunun iptalinden sonra oluşan) sonuçlarına göre tercih yapma hakkı bulunan tüm adayların tercih işlemi yapabilmeleri için tercih sistemi 26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında adayların erişimine açılacaktır.

2)      2013-TUS Sonbahar Dönemi Sınavının yeni değerlendirme (6 sorunun iptalinden sonra oluşan) sonuçlarına göre yapılacak tercih işlemlerinde tercih sisteminde kullanılacak kontenjan ve koşul tabloları ile yerleştirme kuralları, 2013-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme işlemleri ile aynı olacaktır.

3)      Yeniden değerlendirme sonuçlarına göre (6 sorunun iptalinden sonra oluşan) tercih yapma hakkı kazanan adaylardan isteyenler, bu yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. 

4)      2013-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylar (bir kuruma yerleşmiş olsalar da) istedikleri takdirde ilk yerleştirmede yapmış oldukları tercihlerini 26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında güncelleyebileceklerdir.

5)      2013-TUS Sonbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 26-31 Aralık 2014 tarihleri arasında tercih yapan adaylar da 26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

6)      2013-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme işlemlerinde tercih hakkı olup ilgili dönemde tercih yapmamış adaylar da bu yerleştirme için 26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.        

Yerleştirme işlemi:

1)   3. Yerleştirme işlemi için;

a)      2013-TUS Sonbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılan tercihler,

b)     2013-TUS Sonbahar Dönemi ilk yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylardan, 26-31 Aralık 2014 tarihleri arasında tercih yapmayan ve bu yerleştirme için de tercihlerini güncellemeyenlerin, 2013-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirmelerine ilişkin yapmış oldukları ilk tercihleri, 

c)      2013-TUS Sonbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 26-31 Aralık 2014 tarihleri arasında tercih yapan adaylardan tercihlerini güncellemeyenlerin, 26-31 Aralık 2014 tarihleri arasında yaptıkları tercihleri,

d)     Hem ilk yerleştirme için tercih yapan hem de 2013-TUS Sonbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 26-31 Aralık 2014 tarihlerinde tercih yapan adaylardan son tercih işleminde (26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılan) tercih yapmayanların 26-31 Aralık 2014 tarihleri arasında yaptıkları tercihleri,  

e)      2013-TUS Sonbahar Dönemi 3. yerleştirme işlemi için verilen tercih sürelerinde birden fazla dönemde tercih işlemi yapan adaylardan en son yaptıkları tercihleri (Bu durumdaki adayların önceki tercih sürelerinde/dönemlerinde yapmış oldukları diğer tercihleri işleme alınmayacaktır.)

2)   Yerleştirme işlemi, kılavuzda yer alan temel ilke ve kurallar doğrultusunda adayların tercihleri, kontenjan ve koşullar dikkate alınarak yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması;

1)      Yerleştirme sonuçları;

a)      2013-TUS Sonbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında tercih yapan adaylara,

b)     2013-TUS Sonbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında tercih yapmayan; ancak, 26-31 Aralık 2014 tarihleri arasında tercihlerini güncelleyen adaylara

açılacaktır.

2)      Bu yerleştirmede yerleşen adaylar, yerleştirme sonucunu kabul ettiklerine dair yazılı beyanlarını yerleştirme sonuç belgesinde belirtilecek olan tarihe kadar ÖSYM’ye ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yazılı beyanlarını göndermeyen adaylar yerleştirme sonucundan yararlanamayacaktır.

3)      Yeni tercih bildiriminde bulunmayan ve tercihlerini güncellemeyen adaylara sonuç açıklanmayacak ve bu adaylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Sonuç Olarak:

1)      Bu yerleştirme sonucu oluşacak kadrolara mükerrer yerleştirmeler için ihtiyaç duyulan kadro adedi ilgili kurumlar tarafından açılacaktır.

2)      Mahkeme kararının bir yürütmeyi durdurma kararı olması dolayısıyla ileri bir tarihte verilecek aksi/farklı yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde bu yerleştirme sonuçları (sınav sonuçları da dâhil), adaylar açısından bir kazanılmış hak kabul edilmeyecektir.

3)      İlk yerleştirmede yerleştirilmiş adaylardan, bu yerleştirmede yerleşsin veya yerleşmesin yerleştirildikleri ilk kurumda kalmak isteyenler, uzmanlık eğitimlerine bu kurumda devam edebileceklerdir.

4)      2015 TUS İlkbahar Dönemi Sınavından başlamak üzere, yapılan sınavlarda kılavuzda belirtilen itiraz süresi dolmadan veya olası mahkeme süreci sonuçlanmadan yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

5)      Benzer sorunların oluşmaması için açık uçlu sorularla sınav (yazılı sınav) sistemi TUS’ta da uygulanacaktır.

 

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI