TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

  • Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) 
  • TTBT için açıklama: 24.04.2013 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile 66. soru iptal edilmiş, 50. sorunun cevap şıkkı “D” olarak değiştirilmiş ve bu karar doğrultusunda cevap anahtarı güncellenmiştir.

  • Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) 
  • KTBT için açıklama: 24.04.2013 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile 1., 26., 62., 109. ve 118. sorular iptal edilmiş, 91. sorunun cevap şıkkı “B” olarak değiştirilmiş ve bu karar doğrultusunda cevap anahtarı güncellenmiştir.