21.10.2002 Tarihli ÜDS basın duyurusu

BASIN DUYURUSU

2002-Aralık Dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)

 

 

 

1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca, doçent adaylarının Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’na (ÜDS) girmeleri gerekmektedir. Bu sınav ile ilgili bazı bilgiler aşağıdadır:

1. ÜDS, Alman, Fransız ve İngiliz dillerinde, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez Ankara’da, merkezi olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

2. 2002-ÜDS Aralık Dönemi sınav tarihi 22 Aralık 2002’dir. Başvurma Belgeleri ve Kılavuzlar Üniversite Rektörlüklerine ÖSYM tarafından gönderilecektir. Başvurular 21 Ekim-1 Kasım 2002 tarihleri arasında yapılacaktır.

3. ÜDS’de 100 üzerinden 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı olacaklardır.

4. Yabancı dil koşulunu karşılamak için, doktora ve sanatta yeterlik sınavına girecek öğrencilerin de ÜDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden 50 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir.

5. ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversite ile irtibat kurarak, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

6. Başvurma Belgelerine T.C. Kimlik Numaraları da yazılıp kodlanacağından, adayların bu numarayı şimdiden Nüfus İdarelerinden öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

 


Saygılarımla,


Dr. Fethi TOKER
Başk