05.10.2004 Tarihli Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Basın Duyurusu

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ’NDEN

DUYURU

DOÇENT, DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS  ADAYLARININ DİKKATİNE

1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca, doçent adaylarının Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’na (ÜDS) girmeleri gerekmektedir. Bu sınav ile ilgili bazı bilgiler aşağıdadır: 

1. ÜDS, Alman, Fransız  ve İngiliz dillerinde, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez Ankara’da, merkezi olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

2.2004-ÜDS’nin ikinci uygulanma tarihi 12 Aralık 2004’tür. Kılavuz ve Başvuru Formları  11 - 22 Ekim 2004  tarihleri arasında üniversite rektörlüklerinden alınacak ve aynı adrese başvuru yapılacaktır.

3. ÜDS’de 100 üzerinden 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı olacaklardır.

4. Yabancı dil koşulunu karşılamak için, doktora ve sanatta yeterlik sınavına girecek adayların da ÜDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden 50 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir.

5. Üniversitelerarası Kurul'un 27.04.2003 tarihli toplantısında; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' nin 21 ve 29. maddelerine göre Doktora ve Sanatta Yeterlik sınavlarında ÜDS ile birlikte, KPDS sınavının da kabulüne, doktora yeterlik sınavına girebilmek veya sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için ÜDS veya KPDS sınavlarından herhangi birinden en az elli (50) puan alınması  gerektiğine karar verilmiştir.

6. ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak bu  öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. 

7. Başvurma Belgelerine TC Kimlik Numaraları da yazılıp kodlanacağından, adayların bu numarayı şimdiden Nüfus İdarelerinden öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

 

                                                                                                                                                                     ÖSYM  BAŞKANLIĞI
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması