12 Ekim 2008 Tarihinde Uygulanan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ile İlgili Duyuru

12 EKİM 2008 TARİHİNDE UYGULANAN

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI

İLE İLGİLİ DUYURU

 

12 Ekim 2008 tarihinde uygulanan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı İngilizce Sosyal Bilimler Testindeki A-21. soru ile aynı soruya karşılık gelen B-21., C-21. ve D-21. sorunun doğru cevabının E olarak bildirilmesine rağmen soru kökünün hatalı olması nedeniyle doğru cevabının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle söz konusu sorunun ilgili teste cevap veren tüm adaylar tarafından doğru cevaplandırıldığı kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI