2008-ÜDS Mart Dönemi: Basın Duyurusu

Yeni Sayfa 1

01.02.2008

 BASIN DUYURUSU

2008-Mart Dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)

 

1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca, doçent adaylarının Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’na (ÜDS) girmeleri gerekmektedir. Bu sınav ile ilgili bazı bilgiler aşağıdadır: 

1.ÜDS, Alman, Fransız ve İngiliz dillerinde, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşave Bişkek’de (Kırgızistan) merkezi olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

2.2008-ÜDS’nin bir uygulanma tarihi 23 Mart 2008’dir. Başvuru evrakı 4-13 Şubat 2008  tarihleri arasında üniversite rektörlüklerinden alınacak (Başvuru merkezleri http://www.osym.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir.) ve başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 2007 yılında yapılan ÜDS sınavlarına başvuran adaylar, 2008-ÜDS Mart Dönemi başvurularını; Bireysel olarak internet aracılığıyla,    

   Yukarıda belirtilen yılda ÜDS'ye başvurmamış adaylar 2008-ÜDS Mart Dönemi başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.

   Daha önce ÖSYM'den Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası almayıp 2008-ÜDS Mart Dönemine başvuracak yabancı uyruklu adaylar da başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.

3.ÜDS’de 100 üzerinden 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı olacaklardır.

4.Yabancı dil koşulunu karşılamak için, doktora adayları ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da ÜDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden 55 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir.

5.28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği" Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavına (YDUS) ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu yönetmeliğin İk Bölümünün 10. maddesinde "ÖSYM tarafından yapılacak bilim sınavına (YDUS); KPDS veya ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir." hükmü yer almaktadır.

6.ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak bu  öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.  

    Kamuoyuna önemle duyurulur.

       

Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN

Başkan