2011-STS 1. Aşama ve 2011-ÜDS İlkbahar Dönemi: Başvuran Aday Sayıları ve Uygulama (10.02.2011)

                       

BASIN DUYURUSU

(10 Şubat 2011)

2011-STS 1. Aşama ve 2011-ÜDS İlkbahar Dönemi

Başvuran Aday Sayıları ve Uygulama

          31 Ocak 2011 tarihinde başlayan 2011-Seviye Tespit Sınavı (2011-STS) 1. Aşama (ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için) ile 2011-Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (2011-ÜDS) İlkbahar Dönemi için başvurular 9 Şubat 2011 tarihinde sona ermiştir.

          2011-STS’ye eğitim bilimleri alanında (Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sınavı) 754, tıp alanında 32 olmak üzere toplam 786 aday; 2011-ÜDS İlkbahar Dönemi’ne ise 98.990 aday başvuruda bulunmuştur.

          2011-STS 1. Aşama Sınavı 13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da, 2011-ÜDS İlkbahar Dönemi Sınavı ise 20 Mart 2011 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa ve Bişkek’de (Kırgızistan) yapılacaktır.

          Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, kullanıcı adı ve şifreleri ile ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

          Fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı veya Pasaport kabul edilecektir. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

          Sınavlarda adaya özgü sınav evrakı hazırlanacaktır. Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda her adaya tek bir poşet içerisinde, açılmamış bir şekilde verilecektir. Adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacaktır.

          ÖSYM’nin, 5 Ekim 2010 tarihinde internet sitesinde kamuoyuna duyurduğu ve daha sonraki sürede de ulusal basında geniş yer alan sınav güvenliğini artırıcı tedbirler bu sınavda da uygulanacaktır.

          Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.         

                                                                                  ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması