KPDS ile İlgili Sorular

Yeni Sayfa 2

·KPDS nedir?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  2. maddesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye Bakanlığı'nın 23.06.2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır.

 

·  Sınav ne zaman ve nerede yapılacaktır?

Sınav Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki kez; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Lefkoşa'da yapılacaktır. Sınav tarihi; ilgili dönemin KPDS Kılavuzunda, basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasındaki basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

 

·Sınava başvurunun başlama ve bitiş tarihleri nedir?

Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.
 

·Başvurma işlemini nasıl yapabilirim?

KPDS’ye başvurular elektronik ortamda alınacaktır. KPDS'ye hiç başvurmamış adaylar başvurularını; başvuru merkezleri (Üniversite Rektörlükleri KPDS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.) aracılığıyla, önceki dönemlerden KPDS’ye başvurmuş adaylar ise; Bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili döneme ait KPDS kılavuzundan ulaşılabilir.

 

·Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?

Kılavuz ve sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.
 

  ·  Sınavda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır?

KPDS'de test olarak hazırlanan diller için sınavda kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler  kullanılır. Diğer dillerde sınav Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

   

·   Sınava Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir?

Sınava girilecek binayı ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi  sınavdan önce adayların adreslerine postalanacaktır. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya  kaybolmasından  Merkezimiz sorumlu değildir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, KPDS'nin yapılacağı illerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilir.) sınav haftasında ücreti karşılığında yenisini çıkartabilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM’den temin edilemez.

 

·  Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar Merkezimizin internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.
 

·  Sınav sonucunun tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneği'ni kullanarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir.
 

·  Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir?

Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi; Başvurma Belgesini teslim etmeyen; başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
 

·  Değerlendirme işlemi nasıl yapılıyor?

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

                90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

                80 -  89  arasındaki puanlar (B) seviyesi,

                70 -  79  arasındaki puanlar (C) seviyesi,

                60 -  69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

                50 -  59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

 
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması