2006 AralıkDönemi LES Basın Duyurusu

BASIN DUYURUSU

(18.09.2006)

 

2006 Aralık Dönemi Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Aralık 2006 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoşa'da yapılacaktır.

 

Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde LES sonuçlarını kullanacaklardır. Adayların LES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 45 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 55) puan almaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde LES puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

 

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçme ve yerleştirme işlemlerinde LES puanları kullanılacaktır. Araştırma görevlilerinin atamalarında da diğer değerlendirme ölçütlerinin yanı sıra bu puanlar kullanılacaktır.

 

LES'e en az lisans diplomasına sahip olanlar ile sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar girebilecektir. Yabancı uyruklu öğrenciler de bu sınava katılabilecektir.

 

Bu sınav ile ilgili başvuru evrakı üniversite rektörlüklerine gönderilecektir. Bu sınava başvurmak isteyen adaylardan bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi üniversitelerinden, mezun adaylar ise istedikleri üniversiteden başvuru evrakını 18-27 Eylül 2006 tarihleri arasında 2,00 YTL karşılığında temin edeceklerdir. Kurallara uygun olarak doldurdukları Başvurma Belgelerini, 45,00 YTL sınav ücretini yatırdıklarını gösteren Banka Dekontu ile birlikte en geç 27 Eylül 2006 tarihinde; mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi üniversitelerine, mezun olanlar ise istedikleri üniversiteye onaylatarak teslim edeceklerdir. Başvuru belgeleri teslim edilirken 2,00 YTL olan Başvuru Hizmet Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

 

Başvurma Belgelerine TC Kimlik Numaraları da yazılıp kodlanacağından, adayların bu numarayı şimdiden Nüfus İdarelerinden öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

 

Basınımız aracılığıyla adaylara duyurulur.

Prof. Dr. A. Ünal Yarımağan

Başkan