KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

4. DEĞERLENDİRME

4.1. DMS PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

4.1.1. DMS'ye ilişkin tüm hesaplama ve değerlendirme işlemleri bilgisayar ile yapılacaktır.

4.1.2. Her düzey ayrı olmak üzere cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir. Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır. A, B, C ve D düzeylerinde uygulanan genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bir teste ait ham puanların ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, ham puanlar bu ortalama ve standart sapma kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. A, B, C ve D düzeylerinde, genel yetenek ve genel kültür testleri standart puanlarının her biri 0,5 ile çarpılacak ve bulunan puanlar toplanarak her aday için bir ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarındaki pozisyonlara alınacak elemanlarda 100 üzerinden en az 70 puan alınması öngörüldüğünden bu koşulu karşılayabilmek için ASP'nin bir dönüştürme işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Bu dönüştürme işleminde aşağıdaki formül kullanılacaktır. Bu şekilde memur alımında kullanılacak olan DMS puanı hesaplanmış olacaktır.

Her düzey ayrı olmak üzere,

A: Her aday için hesaplanmış olan ağırlıklı standart puan (ASP)

X: ASP dağılımının ortalaması

s : ASP dağılımının standart sapması

B: ASP dağılımındaki en büyük ASP

DMS Puanı = 70 + [ 30 (2(A-X)-s) / 2 (B-X)-s ]

DMS puanı 70'in altında olan adaylar, hiçbir koşulda, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarındaki pozisyonlara atanmak için başvuramazlar. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları isterlerse DMS puanındaki 70 sınırını daha yüksek tutabilirler.

 

5.DMS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

1999-DMS'ye giren ve sınavı geçerli sayılan tüm adaylara, 1999 Kasım ayı içinde 1999-DMS Sınav Sonuç Belgesi ÖSYM tarafından posta ile gönderilecektir. Bu belgede adayın,

a) hangi düzeyde sınava girmiş olduğu,

b) sınavdaki testlerin her biri için sorulara verdiği doğru ve yanlış cevapların sayıları,

c) 1999-DMS puanı,

d) 1999-DMS'yi kazanıp kazanamadığı

yazılı olacaktır. 70 veya daha fazla puan alan adayların sınav sonuç belgelerinde bilgisayarla basılmış fotoğrafları da olacaktır.

Sonuçlar, 900'lü telefon hatları ve INTERNET aracılığıyla da adaylara duyurulacaktır.

Ayrıca, her düzey ayrı olmak üzere sınavda başarılı olanları gösteren sınav sonuç listesi, sınavda alınan en yüksek puandan başlanarak oluşturulacak ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilecektir. Başarılı olanların listesi Devlet Personel Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde Resmi Gazete'de ilan edilecektir.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Merkezimiz sorumlu değildir.