KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

BASIN DUYURUSU
(28 Mayıs 2007)

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için Adaylardan Tercih Alınması

T.C. Sağlık Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2007/4 Tercih Kılavuzunda ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki sözleşmeli pozisyonlar yer almaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığının yerleştirme yapılacak sözleşmeli pozisyonları ödenecek ücretlerin kaynağı açısından iki bölümlüdür. Sözleşmeli pozisyonların bir kısmına atanacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek, bir kısmının ücretleri kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır. Bu bölümler kılavuzdaki tablolarda ayrı ayrı gösterilmiştir.

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapabilmek için 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılmış olan 2004-KPSS veya 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılmış olan 2006-KPSS/1’e veya 17 Eylül 2006 tarihinde yapılmış olan 2006-KPSS/2’ye girilmiş ve bu sınavların en az birinden ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınmış olması gerekir.

T.C. Sağlık Bakanlığının merkezi yönetim bütçesi ve döner sermayeden yapılacak ücret ödemelerine ve öğrenim düzeylerine göre 4/B sözleşmeli pozisyon sayıları aşağıda gösterilmiştir:

 Merkezi Yönetim BütçesiDöner SermayeToplam
Ortaöğretim Düzeyi8.2168.76716.983
Önlisans Düzeyi2.9661.3864.352
Lisans Düzeyi8.1781.3879.565
Toplam19.36011.54030.900

KPSS-2007/4 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirme için adaylar, 04-10 Haziran 2007 tarihleri arasında tercihlerini, 01 Haziran 2007 tarihinden itibaren ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanacak olan Kılavuzda yer alan kurallara göre internet üzerinden kendileri yapacaklardır. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

KPSS-2007/4 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Basınımıza saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ünal Yarımağan
Başkan             

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması