2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS): Genel Bilgiler (27.04.2012)

BASIN DUYURUSU
(27 Nisan 2012)

2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS):
Genel Bilgiler

2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (2012-ÖMSS) 29 Nisan 2012 Pazar günü 81 il merkezinde, toplam 968 binada, 12.128 salonda, 41.756 görevli ve 60.375 adayın katılımı ile gerçekleştirilecektir. Sınav sabah saat 10.00'da başlayacaktır.

ÖSYM ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının yaklaşık 9 ay süren yoğun çalışmaları, diğer kamu/özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin büyük desteği sonucunda tüm adayları en iyi koşullarda sınava almak için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

Kamuoyundan gelen bilgilendirme talepleri üzerine bu sınava ilişkin genel bilgiler aşağıda verilmiştir:

Sınava Giriş ve Güvenlik Kontrolleri:

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar sınava, Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya pasaportları ile kabul edilecektir.

Adayların Sınava Getirmesi Yasak Olan Araç Gereç, Eşya vb.:

Sınava; cep telefonu, çanta, cüzdan, saat, elektronik büyüteç, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük,  pergel, açıölçer, cetvel  vb. araçlarla giremezler. Sınav binalarında emanet alınmayacağından adayların bu eşyalarını sınav binalarına getirmemeleri gerekmektedir. Adaylara; kalem, silgi, kalemtıraş ÖSYM tarafından sağlanacak, her salonda en az bir duvar saati bulunacaktır. Bu nedenle adaylar sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat getiremezler.

DİKKAT: Sınav binasına cep telefonu vb. cihaz ile girmek kesinlikle yasaktır. Sınav sırasında cep telefonu vb. cihaz taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adayların Sınava Getirebilecekleri Araç Gereç, Eşya vb.:

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olan araç gereçle ve ilaçları ile sınava girebilecektir. Belgede belirtilmeyen ancak, özürlü adayın özrü nedeniyle yanında bulundurmasının zorunlu olduğu sınav güvenliğini bozmayacak bir araç-gereç vb. söz konusu olduğunda Bina Sınav Sorumlusunun onayı ile aday sınava alınacaktır. Adaylar sınava, ilaç, yiyecek ve içecek getirebileceklerdir.

Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı

Sınavda uygulanacak testler, bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı ve cevap kâğıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda her adaya poşet içerisinde, açılmamış bir şekilde verilecektir. Adaya ait cevap kâğıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri bulunacaktır.  Genel özürlü, görme özürlü ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır. Özür gruplarına ve durumlarına göre adaylara 16, 18 veya normal puntoda basılmış soru kitapçığı verilecektir. Cevap kâğıtları 16 puntoda basılmış olacaktır.

Soru Sayısı ve Cevaplama Süresi

Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Ancak, özür durumlarına göre adaylara ek süre verilecektir. Sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan önce ve son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen aday dışarı çıkarılmayacaktır.  Bu süreler dışında cevaplama işlemini erken bitiren adaylar ancak sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir. Sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan ayrılan bir aday gerekçesi ne olursa olsun bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınav süresinin ¾’ü doluncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Sınav binasından ayrılan aday da gerekçesi ne olursa olsun bir daha sınav salonuna alınmayacaktır.

Sınav ilk defa yapıldığından ön görülemeyen durumlarda sağlıklı bir iletişimi tesis etmek ve olası  ile sorunların anında çözülmesi için ÖSYM, SINAV İZLEME ve ÇÖZÜM MASASI oluşturmuştur.

ÖMSS çok özel bir sınavdır. Bu nedenle, normal sınav görevlileri yanında özürlü adaylara yardım etmek amacı ile sınav binalarında hasta bakıcı ile sınav merkezlerinde ambulans ve sağlık personeli hazır bulundurulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI