2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı'nın (ÖMSS) Uygulanması (29.04.2012)

BASIN DUYURUSU 
 (29 Nisan 2012)

2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS): Sınavın Uygulanması


2012-ÖMSS, 81 il merkezinde, 968 sınav binasında ve 12.128 sınav salonunda gerçekleştirilmiş ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Sınavın yürütülmesinde 41.756 personel görev almıştır. Sınava, özür durumu %40 ve üzerinde olan; ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde mezun veya mezun olabilecek durumdaki toplam 60.375 aday başvurmuştur. 9.960 aday görme özürlü, 7.497 aday işitme özürlü, 3.015 aday zihinsel özürlü, 39.903 aday ise genel özürlü grubunda sınava başvurmuşlardır. Sınava başvuran adayların 48.156’sı ortaöğretim, 7.074’ü ön lisans, 5.145’i ise lisans düzeyindedir.  

ÖMSS’nin ülkemizde ilk defa yapılması nedeniyle, özürlü adayların en iyi şartlarda sınava girebilmelerini sağlamak için her türlü önlem alınmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile sorunsuz bir koordinasyon sağlanmış ve sınav sırasında oluşabilecek sağlık sorunlarına acil çözümler üretmek üzere sağlık personeli görevlendirilmiştir. Belediyeler adayların sınav binalarına ulaşımlarına büyük destek sağlamıştır.

Merkezimizde ÖMSS’ye başvuran adayların özürlerine ilişkin özel durumları tek tek değerlendirilmiş ve özürlerine uygun test ve sınav ortamı oluşturulması için en üst düzeyde çaba gösterilmiştir. Sınav, kurallara uygun olarak herhangi bir sorun olmadan tamamlanmıştır. Sınavdan kısa bir zaman öncesine kadar adayların sağlık sorunları nedeni ile oluşan ancak ÖSYM’ye bildirilmeyen değişiklikler söz konusu olmuş ve Bina Sınav Sorumluları ile görüşülerek adaylar için en uygun sınav ortamı oluşturulmuştur.

Sınavın sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için adayların özür durumları ve öğrenim düzeyleri dikkate alınarak farklı test kitapçıkları oluşturulmuş ve sınav kuralları özürlü adaylar için yeniden düzenlenmiştir. Özürlerinin adaylara dezavantaj oluşturmaması için sınav uyarlamaları gerçekleştirilmiş ve adayların sınav sırasında yaşam koşullarını kolaylaştıran ve sürekli kullanmak durumunda oldukları araç gerecin sınav binalarına alınmasına izin verilmiştir.

Her özürlü adayın kendisine özgü durumu söz konusu olabileceğinden sınavın tasarlanması için azami titizlik gösterilmiş ve oluşturulan ÖMSS Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav nitelikleri belirlenmiştir. Bu süreçte özürlü temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile görüşülmüş ve özürlülerin durumları ile ilgili bilgiler alınmıştır.

Sınavın hemen öncesinde ve sırasında öngörülmeyen sorunlara anında çözüm üretmek üzere sınav merkezlerinde üniversite rektörleri ile vali yardımcıları, il emniyet müdürlükleri, il milli eğitim müdürlükleri, il sağlık müdürlükleri, belediye başkanlığı temsilcilerinden oluşan ÖMSS Sınav Koordinasyon Kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar sınav öncesinde toplanarak sınav merkezlerindeki düzenlemeleri gözden geçirmiş ve eksiklikleri gidermiştir. Sınav merkezlerinde sınav güvenliği ve ÖSYM’nin ÖMSS Sınav Uygulama Yönergesi eksiksiz uygulanmıştır.

Sınav günü ÖSYM’de çağrı merkezine ilaveten oluşturulan Sınav İzleme ve Çözüm Masasında doğrudan sınav binaları ile iletişim kurmak üzere tahsis edilen 20 özel telefon hattı ile sınav bitinceye kadar sorulan sorulara anında cevap verilmiş ve tüm ülkede sınavın aynı kurallar ve prensipler ile yürütülmesi sağlanmıştır. Çağrı merkezinden şifrelerini unutan ve kaybedenlere ücretsiz şifre temin edilmesi sağlanmıştır.

Her sınavda olduğu gibi ÖSYM’de oluşturulan izleme merkezi ile sınav merkezlerinde bulunan sınav evrakı saklama merkezlerinin tamamı hem içeriden hem de dışarıdan kameralar ile 7/24 kesintisiz olarak izlenmiştir.

ÖSYM Başkanlığı olarak sınavın tasarlanmasında görev alan Bilim Kurulu üyelerimize ve ilgili kamu kurumları uzmanlarına, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve Merkezimize gönderdikleri bilgiler ile katkı sağlayanlara çok teşekkür ederiz. Ayrıca sınavın yürütülmesi için katkı üreten illerdeki koordinasyon kurulu üyeleri ve başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve illerde bulunan Bakanlık İl Müdürlükleri Personeli olmak üzere, soru yazarları ve 20 gün süre ile her türlü iletişimden uzak olarak kapalı dönemde kalarak baskı işlemlerini tamamlayan tüm çalışanlarımıza, sınavın tüm aşamalarına katkı veren ÖSYM personeline, Sınav Merkezi Yöneticilerimize, Bina Sınav Sorumlularımıza, sınav salonlarında görev alan sınav görevlilerine, sınav öncesi ve süresince güvenliği tesis eden emniyet güçlerimize, Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeline ve refakatçilere, sınav evrakının tüm sorumluluğunu üstlenerek sınav merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan kurye görevlilerimize, sınav kurallarına uyarak sınavın sorunsuz geçirilmesini sağlayan ve sınava katılan tüm adaylarımıza, sınav merkezlerinde sabırla görevlilere destek veren aday yakınlarına teşekkür ederiz.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI