ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ  ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (*)
Adaylara bir yardım olmak üzere 1999-2000 ders yılında Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen yükseköğretim programları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Bu programlardan bazıları özel yetenek sınavı yapmaksızın sadece ÖSS puanına göre öğrenci alabilmektedir. Merkezi Yerleştirme Sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara başvurabilirler.

 Batı Avrupa Açıköğretim Programları
 Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim)
 İktisat Fakültesi (Açıköğretim)
 İşletme Fakültesi (Açıköğretim)
  
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 Antrenörlük Eğitimi
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 Spor Yöneticiliği
  
 Devlet Konservatuvarı
 Bale
 Bale Dansçılığı
 Bando Şefliği
 Folklor ve Etnomüzikoloji
 Kompozisyon
 Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
 Koreoloji
 Modern Dans
 Müzikoloji
 Nefesli Çalgılar
 Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
 Opera
 Oyunculuk
 Piyano
 Piyano Onarımı ve Yapımı
 Piyano ve Harp
 Şan
 Şan ve Opera
 Tiyatro
 Tiyatro (Oyunculuk)
 Türk Sanat Müziği
 Yaylı Çalgılar
  
 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
 Çalgı Yapım
 Ses Eğitimi
 Temel Bilimler
 Türk Halk Oyunları
  
 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
 Tiyatro
  
 Edebiyat Fakültesi
 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 Tiyatro
  
 Eğitim Fakültesi
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 Müzik Öğretmenliği
 Resim-İş Öğretmenliği
  
 Engelliler Entegre Yüksekokulu
 Bilgisayar Operatörlüğü (Önlisans)
 Grafik Sanatları (Lisans)
 Mimarlık (Lisans)
 Seramik Sanatları (Lisans)
 Yapı Ressamlığı (Önlisans)
  
 Fen-Edebiyat Fakültesi
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 Müzik
 Müzik Öğretmenliği
  
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Cilt
 Çizgi Film (Animasyon)
 Endüstri Tasarımı
 Endüstri Ürünleri Tasarımı
 Eski Çini Onarımları
 Eski Yazı (Hat)
 Fotoğraf
 Geleneksel Türk El Sanatları
 Grafik
 Grafik Sanatlar
 Grafik Tasarım
 Grafik Tasarımı
 Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
 Heykel
 İç Mimarlık
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 Moda ve Tekstil Tasarımı
 Müzik
 Müzik Bilimleri
 Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve
 Takı Tasarımı, Seramik)
 Resim
 Seramik Sanatlar
 Seramik ve Cam
 Tekstil
 Tekstil Tasarımı
 Tezhip (Süsleme)
 Tiyatro
 Tiyatro (Dekor ve Kostüm)
  
 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 Grafik Tasarım
 Heykel
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 İletişim ve tasarım
 Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım
 Resim
 Seramik
  
 Hukuk Fakültesi
 Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern)
  
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Tapu Kadastro Meslek Y.O. (B) (Ekstern)
  
 İletişim Fakültesi
 Görsel İletişim Tasarımı
 Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
  
 Meslek Yüksekokulu
 Grafik
 Serigrafi
  
 Mesleki Eğitim Fakültesi
 Grafik Öğretmenliği
 Seramik Öğretmenliği
  
 Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi
 Geleneksel Türk El Sanatları Öğr.
  
 Mimarlık Fakültesi
 Endüstri Ürünleri Tasarımı
 İç Mimarlık
  
 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 İç Mimarlık
  
 Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
 Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli
 Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Koro,
 Teori-Kompozisyon, Ritmik Müzik)
 Tiyatro
  
 Sanat ve Tasarım Fakültesi
 Birleşik Sanatlar
 Dans
 Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı
 Fotoğraf ve Video
 İletişim Tasarımı (Multimedia)
 Müzik Toplulukları
 Sanat Yönetimi
  
 Sivil Havacılık Yüksekokulu
 Hava Trafik Kontrol
 Pilotaj
  
 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
  
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Grafik
 Sualtı
  
 Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
 Çalgı Yapım
 Kompozisyon
 Müzikoloji
 Ses Eğitimi
 Temel Bilimler
 Türk Halk Oyunları
SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması