ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

11. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR

Adaylar, yeniden belge çıkarılması, sınav sonuçlarının incelenmesi ve bunun dışındaki her türlü isteklerini, “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”ni, adres değişikliği isteklerinde ise “Adres Değişikliği Dilekçe Örneği”ni kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. Bu dilekçe örnekleri kılavuzun sonunda yer almaktadır.

Hangi amaçla olursa olsun ÖSYM’ye gönderilen dilekçelerin işleme konabilmesi için ÖSYM numarasının her kutuya bir rakam gelecek şekilde ayrılan yerlere doğru olarak yazılması, diğer bilgilerin yazılmış ve konunun açık olarak belirtilmiş olması gerekir. Bu bilgileri tam olarak içermeyen ve imzalanmamış olan dilekçeler işleme konmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. ÖSYM'ye gönderilen dilekçe ekinde posta pulu veya para gönderilmesi gereksizdir.

Adayların, Merkezimize dilekçe ile başvurmadan önce, öğrenmek istedikleri bilginin bu kılavuzda verilmiş olup olmadığına bakmaları yararlı olacaktır.

11.1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖSYM'YE BİLDİRİLMESİ

Başvurma Belgelerindeki bilgiler bilgiişlem ortamına aktarıldıktan hemen sonra adaylara Aday Bilgi Kontrol Formu gönderilecektir. Bu yüzden, Aday Bilgi Kontrol Formlarının gönderileceği adres, adayların Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formuna yazıp kodladıkları adres olacaktır. Merkezimize bildirilecek adres değişiklikleri ancak 1999-ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin ve Sonuç Belgesinin gönderimi sırasında kullanılabilecektir. Adresinizde meydana gelebilecek sürekli bir değişikliği, hemen ÖSYM'ye bu kılavuzun sonuna eklenmiş olan “Adres Değişikliği Dilekçe Örneği”ni veya fotokopyasını kullanarak bildirmeniz gerekir.

Geçici adres değişikliği dilekçeleri işleme konmayacaktır. Dilekçe göndermeden sadece sınavlarda cevap kâğıtlarına yeni adresin yazılmış olması adres değişikliği bildirimi olarak kabul edilmez.

11.2. ÖSYM TARAFINDAN GÖNDERİLEN BELGELERİN ELE GEÇMEMESİ VEYA KAYBOLMASI

Merkezimizce adaylara gönderilen ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, ÖSS Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYS Sonuç Belgesi vb. belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz sorumlu değildir. Belgeleri kendisine ulaşmayan ve belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka bu kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği"ni veya fotokopyasını kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için ÖSYM'nin T. İş Bankası Güvenevler Şubesi/ANKARA 114 079 numaralı hesabına 750 000 TL’ nin yatırıldığını gösterir Banka Dekontunun eklenmesi gerekir.

Adaylar doldurdukları dilekçeyi PTT kanalıyla "ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü"ne gönderebilirler ya da şahsen "Karyağdı Sokak, No: 28, Aşağıayrancı / ANKARA" adresindeki ÖSYM Ankara Bürosuna verebilirler. Sınava bir hafta kalıncaya kadar Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur; daha sonra gelen dilekçeler işleme konmaz. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınabilir.

Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşamayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.

11.3. SINAV SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

ÖSS Sınav Sonuç Belgesi ve ÖSYS Sonuç Belgesi ellerine geçen adaylar, nedenini belirtmek suretiyle sınav veya yerleştirme sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler. Bu adaylar isteklerini mutlaka bu kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği"ni veya fotokopyasını kullanarak Merkezimize bildireceklerdir. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için ÖSYM'nin T. İş Bankası Güvenevler Şubesi / ANKARA 114 079 numaralı hesabına 1 000 000 TL nin yatırıldığını gösterir Banka Dekontunun eklenmesi gerekir.

Adaylar hazırladıkları dilekçeyi PTT kanalıyla "ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü"ne gönderebilirler ya da şahsen "Karyağdı Sokak, No: 28, Aşağıayrancı / ANKARA" adresindeki ÖSYM Ankara Bürosuna verebilirler.

Kendisi ile ilgili sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar sonuçların basın yoluyla açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin tarih damgası esas alınır. Sınav evrakı Merkezimizde sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopyası, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması