ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

10. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

 

10.1. OKUL BİRİNCİLERİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 45. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, lise veya dengi meslek okullarını birincilikle bitiren adaylar, genel kontenjana ek olarak yükseköğretim programlarında okul birincileri için ayrılacak kontenjanlardan yararlandırılacaklardır. 1998-1999 ders yılı okul birincileri bu kontenjanlardan, 1999-ÖSS'ye girmek koşuluyla, sadece 1999-ÖSYS'de yararlanırlar.

1999-ÖSS'de başarılı olan okul birincileri genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile Y-ÖSS ve ek puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirileceklerdir. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan okul birincileri, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilirler.

Bu kılavuzda yer alan tüm genel kurallar, okul birincileri için de geçerlidir. 1999-ÖSS'de 105,000’dan az puan alan okul birincileri, diğer adaylarda olduğu gibi yerleştirilme işlemine alınmaz.

10.2. BELLİ SANAT DALLARINDA ÜSTÜN YETENEKLİ OLANLAR

Belli sanat dallarında üstün yetenekli olduğu saptanan öğrencilerin yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 45. maddesinin (b) fıkrası ve Yükseköğretim Kurulunun 27.11.1985 tarihli kararı uyarınca devlet konservatuvarlarının müzik ve sahne sanatları bölümleri ile güzel sanatlar fakültelerinin resim ve heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun anılan kararı uyarınca ilgili rektörlüklerin önerdiği komisyonlar tarafından yapılacaktır.

10.3. TÜBİTAK YARIŞMALARINDA VE PROJELERİNDE BAŞARILI OLANLAR

Öğrenci Seçme Sınavına başvuran adaylardan ortaöğretim kurumlarında okumakta iken Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından uluslararası bilim olimpiyatlarına gönderilen ve bu olimpiyatlarda dereceye giren, TÜBİTAK tarafından yurtiçinde düzenlenen bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında dereceye giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, derece aldıkları alanlarla ilgili bir yükseköğretim programını tercihleri arasında gösterdikleri takdirde, ayrı bir katsayı ile çarpılacak ve bir ek puan olarak 1999-ÖSS puanlarına katılacaktır.

Ek puanlar hesaplanırken, uluslararası bilim olimpiyatlarında altın madalya alanlara 0,15, gümüş madalya alanlara 0,13, bronz madalya alanlara 0,11, olimpiyatlara katılan fakat derece alamayanlara 0,09; ulusal bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında birinci olanlara 0,11, ikinci olanlara 0,09, üçüncü olanlara ise 0,07 katsayısı uygulanacaktır.

Bilim olimpiyatlarında veya proje yarışmalarında derece alanlara ek puan verilecek yükseköğretim programları, derece alınan alanlara göre şöyledir: Biyoloji alanında alınan dereceler için balıkçılık teknolojisi mühendisliği, beslenme ve diyetetik, bitkisel üretim, biyoloji, biyokimya, diş hekimliği, eczacılık, hayvansal üretim, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, su ürünleri, tıbbi biyolojik bilimler, tıp ve veteriner; Kimya alanında alınan dereceler için biyokimya, çevre mühendisliği, diş hekimliği, eczacılık, gıda mühendisliği, hayvansal üretim, hidrojeoloji mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kimya, kimya mühendisliği, maden mühendisliği, metalurji mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, seramik mühendisliği ve tıp; Fizik alanında alınan dereceler için astronomi ve uzay bilimleri, çevre mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, havacılık mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, tarım teknolojisi, tekstil mühendisliği, uçak mühendisliği ile uzay mühendisliği; Matematik alanında alınan dereceler için bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, endüstri mühendisliği, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, matematik, matematik-bilgisayar, matematik-bilgisayar programcılığı ve matematik mühendisliği; Bilgisayar alanında alınan dereceler için bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, matematik-bilgisayar, matematik-bilgisayar programcılığı ve sistem mühendisliği; Enerji Tasarrufu alanında alınan dereceler için elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği; Sağlık Bilimleri alanında alınan dereceler için biyoloji, biyokimya, diş hekimliği, eczacılık, moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi biyolojik bilimler, tıp ve veteriner programları tercih edildiği takdirde ek puan verilecektir.

1999-ÖSS'ye başvurmuş adaylardan bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında derece alanlara ek katsayı uygulanabilmesi için bu adayların, katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, derece aldıkları tarih ve bu adayların ÖSYM numaraları, adları ve soyadlarının TÜBİTAK tarafından ÖSYM'ye 14 Temmuz 1999 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında alınan derecelere uygulanan katsayılar ÖSS'ye ilk kez girişte uygulanır, bundan sonraki ÖSS'lerde bu adaylar için herhangi bir ek puan hesaplanmaz. Derece alan adaylar ilk kez ÖSS'ye başvurdukları yıl, ÖSYM numaralarını TÜBİTAK'a bildirerek kendilerine ait derece bilgilerinin bu kurum tarafından resmen ÖSYM'ye ulaştırılmasını sağlamalıdırlar.

10.4. SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLANLAR

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar, kendi alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilirken, bu adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir ek katsayı ile çarpılarak 1999-ÖSS puanlarına eklenecektir. Bu ek puandan yararlanabilmek için Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Dayanışma Spor Oyunları, ISF Dünya Okullar Spor Oyunları, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunları, Yaş Grupları Dünya Oyunları, Avrupa Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpiyat Günleri, Dünya ve Avrupa Kupaları ile en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmalarda 1., 2. veya 3.'lük derecesi kazanılması gerekir. Bu adaylar, merkezi yerleştirme dışında, ÖSS puanları, ek puanları, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM'ce yerleştirilecektir. 1999-2000 öğretim yılında kendi alanlarında bir yükseköğretim programında okumak isteyenlerin, bu kılavuzun yayımlandığı tarihten itibaren Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alacakları, Milli Sporcu Belgelerinin asıllarını veya noter tasdikli örneğini bir dilekçe ekinde 14 Temmuz 1999 tarihine kadar Merkezimize göndermeleri ve 1999-ÖSS'ye girmiş olmaları gerekmektedir.

1998-ÖSYS'de bu imkândan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar 1999-ÖSS'de aynı imkândan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarın yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır.

10.5. BİR MESLEĞE YÖNELİK PROGRAM UYGULAYAN LİSELERİN MEZUNLARI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 45. maddesinin (a) fıkrasına ve 3708 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 21'e göre, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköğretim programına yerleştirilirken ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, bu kılavuzda belirtilen belli katsayılar ile çarpılarak Y-ÖSS puanlarına eklenecektir. Bu alanlar bu kılavuzda Tablo-3’te gösterilmiş, katsayılar ise bu kılavuzda 6.3. maddede yer almıştır. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların 1999-ÖSS'yi kazanmış olmaları gerekmektedir.

10.6. TEKNİK LİSELERDE OKUMAKTA OLANLAR

a) Teknik Liselerin üçüncü sınıfında okumakta olanlardan 1998-1999 öğretim yılında meslek lisesi diploması almak isteyip alabilecek durumda bulunan adaylardan 1999-ÖSS'ye başvuranlar, başvurma belgelerini meslek lisesi diploması alacakları okul müdürlüklerinden temin edecekler ve yine bu okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

b) Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "4. Öğrenim Durumunuz" alanındateknik liselerin üçüncü sınıfında iken 1998-ÖSYS'ye meslek lisesi son sınıf öğrencisi gibi katılmış olan adaylardan 1998-1999 öğretim yılında teknik liselerden mezun olabilecek durumda bulunanlar, 1999-ÖSS'ye başvururken bu alandaki"1. Bir ortaöğretim kurumundan mezun olabilecek durumdayım"seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Teknik liselerin üçüncü sınıfında okumakta olanlardan 1998-1999 öğretim yılında meslek lisesi diploması almak isteyip alabilecek durumda bulunanlar da bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

c) Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "10. Okulunuzun Kodu" alanındateknik liselerin üçüncü sınıfında okumakta olanlardan 1998-1999 öğretim yılında meslek lisesi diploması almak isteyip alabilecek durumda bulunanlar bu alana, meslek lisesi diploması alacakları okulun kodunu Tablo-6'dan bularak yazıp işaretleyeceklerdir.

d) Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "11. Okulunuzun Tür Kodu" alanında teknik liselerin üçüncü sınıfında okumakta olanlardan 1998-1999 öğretim yılında meslek lisesi diploması almak isteyip alabilecek durumda bulunanlar bu alana, meslek lisesi diploması alacakları okulun tür kodunu Tablo-7'den bularak yazıp işaretleyeceklerdir.

e) Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "12. Alan/Kol/Bölüm Kodu" alanındateknik liselerin üçüncü sınıfında okumakta olanlardan 1998-1999 öğretim yılında meslek lisesi diploması almak isteyip alabilecek durumda bulunanlar, Tablo-8'den meslek lisesi diplomasında yazılacak olan alan/kol/bölüm kodunu bularak işaretleyeceklerdir.

10.7. BEDENSEL ÖZÜRLÜLER

Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM Yürütme Kurulunun saptayacağı bir yöntemle, özür türü, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Bu durumdaki adaylar bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile özürlerine ilişkin özgeçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi Başvurma Belgelerine ekleyeceklerdir. Başvurma işlemleri bittikten sonra gönderilecek raporlar işleme konmayacaktır. Bu raporlarda belirtilen özür dereceleri ÖSYM'nin görevlendireceği kurullarca incelenecek, adayların özürleri yüzünden ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Raporları kabul edilen adaylar, ayrı salonlarda sınava alınacaklar ve gerekli ise kendilerine yardımcı verilecektir. Bu adayların ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile tercih etti ise YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde “Özürlü Salonu” yazılı olacaktır. ÖSYM'nin yetkili kurullarınca raporları kabul edilmeyen adaylar ÖSS'ye başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Görmeyen adaylar sınava, kendilerinin kullanabilecekleri, görmeyenlere özel hesap makineleri getirebileceklerdir.

10.8. AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİ

a) Açıköğretim lisesi öğrencileri, 1999-ÖSS Kılavuzu ve Başvurma Belgesini bağlı bulundukları Açıköğretim Lisesi İl İrtibat Bürolarından temin edeceklerdir. Bu belgelerin onaylanarak teslim alınması ve Aday Fişinin adaya verilmesi yine bu bürolarca yapılacaktır.

b) Açıköğretim lisesinden başvuran adaylar, Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "4. Öğrenim Durumunuz" bölümünde "1. Bir ortaöğretim kurumundan mezun olabilecek durumdayım." seçeneği işaretleyeceklerdir.

c) Açıköğretim lisesi öğrencileri için her il ayrı olmak üzere bir okul kodu verilmiş ve bu kodlar Tablo-6'da her ilin okullar listesinin sondan ikinci satırında yer almıştır. Açıköğretim lisesi öğrencileri, Tablo-6'daki okullar listesinden öğrencisi oldukları açıköğretim lisesini bulacaklar ve Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "10. Okulunuzun Kodu" alanına bu okulun kodunu kodlayacaklardır.

10.9. LİMME MEZUNLARI

a) Meslek lisesi diploması veren LİMME programlarını bitiren adaylar, Başvurma Formunun Aday Bilgi Formunda "11. Okulunuzun Tür Kodu" alanında Tablo-7'de "Ticaret Meslek Liseleri", "Endüstri Meslek Liseleri", "Kız Meslek Liseleri" ile "Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri" başlıkları altında verilmiş olan "LİMME Programı Uygulayan .... Meslek Lisesi" şeklindeki okul türlerinden kendilerine uygun olanı bularak bu okul türünün kodunu yazıp işaretleyeceklerdir.

b) Meslek lisesi diploması veren LİMME programlarını bitiren adaylar, Başvurma Formunun Aday Bilgi Formunda "12. Alan/Kol/Bölüm Kodu" alanında Tablo-8'den diplomalarına yazılmış olan alan/kol/bölüm kodunu bularak yazıp işaretleyeceklerdir.

10.10. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDEN (KKTC) BAŞVURANLAR

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oturmakta olan adaylardan 1999 yılında diploma alacak olanlar, Kılavuz ve Başvurma Belgelerini, okumakta oldukları lise veya dengi meslek okulu müdürlüklerinden temin edecekler ve yine bu okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Mezun adaylar ise Başvurma Belgelerini lise veya dengi meslek okulu müdürlüklerinden ya da "Bedrettin Demirel Cad., No: 101, Lefkoşa, Kıbrıs" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden temin edecekler ve yine aynı kurumlara teslim edeceklerdir. Posta ile Merkezimize ulaştırılan Başvurma Belgeleri işleme alınmayacaktır.

b) Başvurma Belgesinin Adres alanını doldururken Kıbrıs'ta oturanlar, il kodu yerine 90 yazıp kodlayacaklardır.

10.11. YURTDIŞINDAN (KKTC HARİÇ) BAŞVURANLAR

a) Öğrenimlerini yurtdışında sürdürmekte olanlar ile yurtdışındaki bir okuldan mezun olan adaylar, Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "10. Okulunuzun Kodu" alanına 910012, liseleri açıköğretim ise 919004 yazıp kodlayacaklardır.

b) Öğrenimlerini yurtdışında sürdürmekte olanlar ile yurtdışındaki bir okuldan mezun olan adaylar (yurtdışı açıköğretim lisesi hariç), Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "14. Not Sistemi" alanını boş bırakacaklardır.

c) Yurtdışındaki herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun adaylar (yurtdışı açıköğretim lisesi hariç), Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "16. Diploma/Mezuniyet Notunuz" alanını boş bırakacaklardır. Bu adaylar, Kayıt Kartındaki "Diploma/Mezuniyet Notu" alanına "yurtdışı" yazacaklardır.

d) Türkiye dışında oturan adaylar, Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "23. Adres Satırı-1, Adres Satırı-2" alanına semt ve oturulan şehir adını da yazacaklar; "24. Semt/İlçe" alanına da ülke adını yazıp kodlayacaklardır. Bu adaylar "25. Adres İl Trafik Kodu" alanına 91 yazıp kodlayacaklardır.

e) Ortaöğrenimlerini yurtdışında bitirmiş olanlar, diplomalarının onaylı sureti ile birlikte yurtışındaki öğrenimleri sırasında aldıkları dersleri ve notları gösterir belgeyi (transkript); halen öğrenimlerini yurtdışında sürdürmekte olanlar 1998-1999 öğretim yılında başarılı olabildikleri takdirde mezun olabileceklerine ilişkin okullarından alacakları onaylı bir belge ile birlikte yurtışındaki öğrenimleri sırasında aldıkları dersleri ve notları gösterir belgeyi (transkript); mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar mezun oldukları veya okumakta oldukları okulların Türk liselerine denk olduğunu gösteren yurtiçinde Milli Eğitim Müdürlüklerinden, yurtdışında Eğitim Müşavirliklerimizden alacakları denklik belgesini ve ortaöğrenimleriyle ilgili özgeçmişlerini (okul adı, yıl, okul türü, alan/kol/bölüm, okudukları ülke adı vb.) anlatan bir dilekçeyi Başvurma Belgesine ekleyeceklerdir.

f) Yurtdışında bulunan adaylar sınav ücretlerini göndermek için şu iki yoldan birini seçebilirler:

İsteyen adaylar, yurtiçindeki yakınları yardımıyla, bu kılavuzun 2.6. maddesinde belirtilen kurallara göre ÖSS sınav ücretini, YDS sınav ücretini ve 1999-ÖSYS Tercih Formu ücretini  yatırabilirler. Ancak, yurtiçinden sınav ücretini yatıran kimse, bankadan alacağı iki nüsha banka dekontunu adaya iletmeli, aday dekontun bir nüshasını Başvurma Belgesine ve 1999-ÖSYS Tercih Formuna eklemeli, diğer nüshayı kendinde saklamalıdır.

İsteyen adaylar, ödemeleri gereken ÖSS sınav ücretini, YDS sınav ücretini ve 1999-ÖSYS Tercih Formu ücretini döviz olarak gönderebilirler. ÖSYM'nin banka döviz hesap numarası bu kılavuzun arka kapağında yazılıdır. Bu yola başvuran adaylar, sınav ücreti olarak 70 Alman Markı, 225 Fransız Frankı, 25 İngiliz Sterlini, 55 İsviçre Frankı veya 40 ABD Dolarını yatırdıklarını gösteren banka veya posta havale makbuzunu, Başvurma Belgesine ekleyeceklerdir.

YDS’ye girmek isteyen adaylar 5 - 16 Nisan 1999 tarihleri arasında YDS sınav ücreti olarak 90 Alman Markı, 300 Fransız Frankı, 30 İngiliz Sterlini, 70 İsviçre Frankı veya 50 ABD Dolarını bu kılavuzun arka kapağında yazılı olan ÖSYM'nin banka döviz hesap numarasına yatıracaklardır.

g) Yurtdışında bulunan adaylar Başvurma Belgelerini plastik kılıf ile birlikte büyükçe ve sağlam bir zarf içine koyup Merkezimize iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir. Yurtdışında (KKTC hariç) oturmakta olan adayların, en geç 4 Aralık 1998 günü saat 17.30'a kadar Merkezimize ulaşan belgeleri işleme konacaktır.

h) 1999-ÖSS’de Tercih Formları ve bununla ilgili kılavuz adayların adreslerine 1999-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi ile beraber gönderilecektir. Tercih Formlarının Merkezimize son teslim edilme tarihi 2 Ağustos 1999’dur. Yurtdışında bulunan adaylar Tercih Formlarını plastik kılıf ile birlikte büyükçe ve sağlam bir zarf içine koyup, 1999-ÖSYS Tercih Formu ücreti olarak 35 Alman Markı, 110 Fransız Frankı, 15 İngiliz Sterlini, 30 İsviçre Frankı veya 20 ABD Dolarını yatırdıklarını gösteren banka veya posta havale makbuzunu ekleyerek Merkezimize iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

ı) Başvurma Belgesini ve Tercih Formunu kurallara uygun olarak doldurmayan, banka veya posta havale makbuzu geçersiz olan ve Başvurma Belgelerini süresi içinde Merkezimize ulaştırmayan adayların belgeleri işleme konmaz.

j) Yurtdışında halen okumakta olan adaylar ile yurtdışındaki bir okuldan mezun olan adaylar, Kayıt Kartındaki onay yerini boş bırakacaklardır. Bu durumdaki adayların onayı Merkezimizce yapılacaktır.

Türkiye'deki bir ortaöğretim kurumundan mezun olup yurtdışında oturmakta olan adaylar, Kayıt Kartı onayını, diplomalarının aslını göstererek yurtdışında elçilik, konsolosluk, eğitim ataşeliğine veya müşavirliğine yaptıracaklar, bu onayı yaptırmakta güçlük çekenler, ellerindeki lise veya dengi meslek okulu diplomasının onaylı suretini Başvurma Belgesine ekleyeceklerdir.

10.12. YURTDIŞINDA YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYENLER

1999-2000 öğretim yılında kendi paralarıyla yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin yurtdışındaki öğrenciliklerinin tanınabilmesi için 1999-ÖSS'ye girmeleri ve önlisans programları için 105,000 ve daha fazla, lisans programları için 120,000 ve daha fazla puan almaları gerekir. Ayrıca, bazı yabancı ülkeler yükseköğretime girişte ÖSS sonuçlarını göz önünde tutmakta, ülkemizdeki yükseköğretim kurumları yurtdışından yatay geçiş yapmak isteyenlerden ÖSS sonuçlarını isteyebilmekte ve yurtdışında bir yükseköğretim programından mezun olanların diploma denklikleri sırasında ÖSS puanları aranmaktadır.

10.13. İKİ AYRI ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN DİPLOMA ALMIŞ OLANLAR

Bazı adaylar iki ayrı ortaöğretim kurumundan diploma almış olabilirler. Örneğin, bir aday ticaret meslek lisesini bitirdikten sonra, fark derslerinin sınavlarını vererek lise diploması da almış olabilir. Böyle iki ayrı okul çıkışlı olan bir adayın 1999-ÖSS'ye başvururken, bitirdiği okullardan birini seçmesi ve okul kodu, tür kodu ile alan/kol/bölüm kodunu bu okuldan aldığı diplomaya göre işaretlemesi gerekir (Bk. 2.5.1.10. OKULUNUZUN KODU, 2.5.1.11. OKULUNUZUN TÜR KODU ve 2.5.1.12. ALAN/ KOL/BÖLÜM KODU). Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploma almış adaylar yükseköğretim programı tercihlerini yaparken hangi okulun diplomasına göre başvurduklarını göz önünde tutacaklardır. Bu durumdaki adaylar, sadece Başvurma Belgesinde belirttikleri okul türüne ve alan/kol/bölüme tanınan haklardan yararlanabilirler.

10.14. DİPLOMALARINDA DİPLOMA NOTLARI YAZILI OLMAYANLAR

Diplomalarında diploma/mezuniyet notu belirtilmemiş adaylar, Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "16. Diploma/Mezuniyet Notunuz" alanına diploma dereceleri "orta" ise 5,50; "iyi" ise 7,00 ; "pekiyi" ise 8,50 yazarak kodlayacaklardır. Bu adaylar, "14. Not Sistemi" alanında "10'lu" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

10.15. 1997-1998 ÖĞRETİM YILINDA ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLAMAMIŞ ADAYLAR

1998-ÖSYS’de ÖSYM'ce bir yükseköğretim programına yerleştirildiği halde 1997-1998 öğretim yılında ortaöğretimden mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıtlarını yaptıramayanlar, Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunun “ 4. Öğrenim Durumunuz” alanında "1. Bir ortaöğretim kurumundan mezun olabilecek durumdayım", "2. Bir ortaöğretim kurumunda beklemeliyim" veya "3. Okul dışından ortaöğretimi bitirme sınavlarına giriyorum" seçeneklerinden kendilerine uygun olanı işaretleyeceklerdir.

Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken ÖSYM'ce bir yükseköğretim programına yerleştirildiği halde o yıl mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adaylar, halen mezun durumda iseler, Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunun “ 4. Öğrenim Durumunuz” alanında "4. Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleştirilmedim ve önkayıtla kaydolmadım" seçeneğini işaretleyecekler ve hangi tarihte mezun olduklarını gösteren okullarından alacakları resmi belgeyi bir dilekçe ekinde Başvurma Belgesine ekleyeceklerdir. Bu yapılmadığı takdirde adaylar, bir önceki yıl yerleştirilmiş aday işlemi göreceklerdir.

10.16. ASKERLİK DURUMU

ÖSYM'nin askerlik işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konuda sorunu bulunan adayların bağlı bulundukları Askerlik Şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

10.17. KALICI ÖSYM NUMARASIYLA BAŞVURANLARIN KİMLİK BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR

1983 veya daha sonraki sınav dönemlerinde ÖSYM numarası almış olan adaylardan bu numarayı aldığı tarihten sonra adlarında, soyadlarında veya doğum tarihlerinde değişiklik olanların, bu değişikliğe esas olan mahkeme kararı, nüfus cüzdanı, nüfus idaresi kayıtları, evlenme cüzdanı, evlat edinme ve boşanma ilamı gibi belgelerin noterden onaylı suretlerini Başvurma Belgelerine eklemeleri gerekir. Nüfus cüzdanlarının suretlerini noter dışındaki herhangi bir resmi kuruluş da onaylayabilir.

1999-ÖSS'ye başvurulduktan sonra meydana gelen ad, soyadı ve doğum tarihi değişiklikleri de yukarıda belirtilen belgeler, bu kılavuzun “11. ÖSYM ile Yazışmalar” maddesinde sözü edilen dilekçe ekinde en kısa zamanda ÖSYM'ye gönderilmelidir.